Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnicy spodziewają się pogorszenia koniunktury w rolnictwie

Autor: farmer.pl, mt

Dodano: 13-09-2012 10:20

Według opinii rolników w drugim półroczu 2012 r. należy spodziewać się pogorszenia ogólnej sytuacji kierowanych przez nich gospodarstw rolnych – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny wdrożył w bieżącym roku nowe badanie statystyczne z zakresu rolnictwa dotyczące koniunktury w rolnictwie. Badaniem objętych zostało ponad 856 tys. gospodarstw rolnych, w tym ok. 854 tys. gospodarstw indywidualnych o wielkości ekonomicznej powyżej 2 tys. euro, tj. powyżej 7,8 tys. zł oraz ponad 2,5 tys. gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy negatywnie ocenili zmiany ogólnej sytuacji użytkowanych przez siebie gospodarstw rolnych, jakie zaszły w I półroczu 2012 r. Zarejestrowano znaczącą przewagę (o 20,9 pkt. proc.) opinii wyrażających pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarstw w ciągu ostatniego półrocza nad odpowiedziami przeciwnymi.

Przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi była najmniejsza dla gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gospodarstw największych obszarowo, tj. o powierzchni użytków rolnych 100 ha i więcej, kierowanych przez osoby w wieku do 24 lat oraz kierowanych przez osoby z wykształceniem wyższym na poziomie licencjata lub inżyniera - podaje GUS.

Jak wynika z badań GUS, zdecydowanie korzystniej rolnicy ocenili bieżącą (czerwiec 2012 r.) ogólną sytuację kierowanych przez siebie gospodarstw rolnych. Spośród ankietowanych rolników 22,9 proc. oceniło sytuację gospodarstwa rolnego jako dobrą wobec 24,4 proc. - określających sytuację jako złą.

Dodatkowo zdaniem 41,8 proc. ankietowanych rolników opłacalność produkcji rolniczej w ciągu I półrocza 2012 r. uległa pogorszeniu, ponad połowa uznała, że pozostała bez zmian, a w opinii 7,1proc. - uległa poprawie. Według deklaracji popyt na produkty rolne zmniejszył się w ciągu I półrocza br., a przewaga odpowiedzi negatywnych nad pozytywnymi wyniosła 2,7 pkt. proc., czyli była znacznie niższa niż w przypadku opinii dotyczących zmian opłacalności - podaje GUS.

×