Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kalemba rozmawiał z Ciolosem o dopłatach

Autor:

Dodano:

Podczas nieformalnej Rady Ministrów AGRIFISH na Cyprze, która odbywała się w dniach 9–11 września br. minister S. Kalemba spotkał się z komisarzem Dacianem Ciolosem.

Jak informuje biuro prasowe ministerstwa, głównym tematem rozmów była reforma WPR, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Minister podkreślił, że nie ma uzasadnienia w nowej perspektywie finansowej dla utrzymywania historycznych podstaw do płatności bezpośrednich wobec nowych, jednakowych wyzwań i obowiązków dla wszystkich rolników w UE.

Komisarz Ciolos zaznaczył, że propozycja finansowania polityki rolnej jest kompromisem wszystkich komisarzy w tym zakresie. Będzie ona jeszcze podlegać uzgodnieniom z Parlamentem Europejskim. Inne, poruszone podczas spotkania tematy dotyczyły zazielenienia WPR, wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, utrzymania kwot produkcyjnych mleka i cukru, zabezpieczenia pasz białkowych dla produkcji zwierzęcej (w tym skarmiania krzyżowego mączek mięsno-kostnych).

Minister Stanisław Kalemba przeprowadził również rozmowy z ministrem Francji S. Le Follem. One również dotyczyły wyrównania płatności bezpośrednich w UE, akceptacji Francji dla stosowania systemu SAPS po 2013 r. oraz pozyskiwania tańszego białka dla żywienia zwierząt. Minister Francji dość pozytywnie odniósł się do polskich postulatów i zaproponował kontynuację rozmów podczas wrześniowej Rady Ministrów w Brukseli.

Tematem wiodącym, zaproponowanym przez prezydencję cypryjską do dyskusji podczas nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa, były sprawy dotyczące zarządzania zasobami naturalnymi w tym glebą, wodą oraz adaptacja do zmian klimatu.

W polskiej prezentacji podkreślono znaczenie rozstrzygnięć finansowych dla funkcjonowania WPR. W kontekście zmian klimatu istnieje wzrost ryzyka produkcji rolniczej wobec tego minister wskazał na potrzebę skutecznych działań np. zmiany stosowanego progu 30 proc. strat kwalifikujących się do wsparcia gospodarstw dotkniętych stratami.

W dyskusji ministrowie podkreślali potrzebę bardziej elastycznego podejścia do tych kwestii, dostosowanego do potrzeb regionalnych związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi.

×