Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnicze daniny we Francji

Autor:

Dodano:

Wystarczy mieć na terenie Francji główne interesy ekonomiczne, cokolwiek by to nie znaczyło, nawet nie musimy tam zawsze mieszkać, a już trzeba zapłacić daninę – mówiła Emanuela Mikos podczas konferencji „Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego?”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.

We Francji istnieje 8 kategorii podatkowych – wśród nich są np. przychody wynikające z posiadania gruntów - trzeba się w nich odnaleźć przy płaceniu podatku. Uwzględniane są kwoty rodzinne – zależne od składu rodziny.

W 2011 i 2012 stawki podatkowe wynosiły:

- dla dochodu do 5 tys. euro – 0 proc.

- między 5900 a 11 tys. euro – 5,5 proc.

- 12 tys. do 26 tys. euro – 14 proc.

- 26 tys. do 70 tys.euro – 30 proc.

- powyżej 71 tys.euro – 41 proc.

- prawdopodobnie w przyszłym roku będzie wprowadzona stawka 75 proc. dla osób i spółek cywilnych zarabiających powyżej 1 mln euro.

Rolnik to osoba fizyczna, która ma swoje miejsce zamieszkania i siedzibę podatkową we Francji. Warto o tym pamiętać, jeśli umożliwia się rolnikom francuskim gospodarowanie w innych krajach, bo przecież obowiązuje unijny zakaz podwójnego opodatkowania. - Podlegają opodatkowaniu wszystkie przychody rolne na terenie francuskim, co oznacza, że nawet jeżeli, znajdując się  na terenie Francji, mamy grunty tudzież uprawiamy i jesteśmy zaangażowani w gospodarkę poza granicami, to z tego gospodarstwa zagranicznego też będziemy uiszczali podatek dochodowy we Francji. Oprócz tego rolnik francuski zapłaci CIT, PIT, VAT, podatki majątkowe, podatki gruntowe, lokalne. Ma prawo do korzystania z 20-procentowej ulgi, jeżeli prowadzi pełną księgowość – mówiła Emanuela Mikos.

Grunty rolne są bardzo szeroko klasyfikowane w przychodzie rolnym. Wchodzi w to działalność na tak zwanych gruntach rolnych, np. chów zwierząt różnego typu: pszczoły, ryby, małże, konie.

Wiele zależy od tego, w jakiej formie prowadzona jest działalność rolna. Rolnik indywidualny może wykonywać swoją działalność na cztery różne sposoby: bezpośrednio, poprzez dzierżawę, poprzez formę czynszu płaconego w formie części plonów i poprzez gospodarstwo rodzinne.

Do opodatkowania ryczałtowego ma prawo rolnik, którego średnia obrotów z ostatnich 2-3 lat (zależne od regionu) nie przekracza 76 tys. 300 euro i do tego rolnik ustawowo nie jest wykluczony z tej formy podatku. Zaliczana jest do tego średnia wynikająca z różnych subwencji, premii, odszkodowań, bądź kompensacja produktów pobranych przez pracowników czy właściciela gospodarstwa w ramach zapłaty czynszu dzierżawnego. Dopłaty bezpośrednie są we Francji wliczane do podstawy opodatkowania.

- Wyłączone są natomiast wszelkie subwencje i premie dotyczące parku maszyn. Według rozmów prowadzonych z osobami, które stosują te rozwiązania, bardzo dużo osób wykorzystuje  możliwości księgowania poprzez park maszyn, poprzez też obroty wynikające z cesji i tzw. elementów aktywnych, i obroty dodatkowe, czyli nie wynikające bezpośrednio z działalności rolnej.

Najprostszy jest system ryczałtowego ustalania dochodu.

Wysokość ryczałtu ustalana jest przez pomnożenie wielkości gospodarstwa i średniej przychodu jednostkowego ustalanej komisyjnie dla danego obszaru (odpowiednik naszego województwa).

Z formy ryczałtowej wyłączone są m.in. obroty handlowe dotyczące zwierząt rzeźnych, przychody wynikające ze sprzedaży biomasy. Opiera się ona na formie deklaracji.

- Następnie jest faktyczny przychód rolny – zwykły lub uproszczony, stworzony po 72 roku i opierający się na przychodach handlowych lub komercyjnych, więc jak gdyby z zupełnie innej branży, dostosowany do specyfiki rolnictwa.

System faktyczny zwykły, obowiązkowy dla każdego rolnika, który ma obroty powyżej 350 tys. euro lub sam go wybierze, łączy się z obowiązkową pełną rachunkowością.

System faktyczny uproszczony przewidziany jest dla rolników, których obroty znajdują się pomiędzy 76 tys. 300 euro a 350 tys. euro. Wymogi księgowe są dla nich uproszczone.

Rolnicy mogą wybierać system faktyczny w tzw. roku podatkowym, rolnicy zaczynający swoją działalność mają tylko 4 miesiące na to, żeby to zgłosić.

Rolnicy, którzy zajmują się obrotem handlowym zwierzętami rzeźnymi obligatoryjnie podlegają systemowi faktycznemu.

Młodym rolnikom przysługuje redukcja opodatkowania na przestrzeni 5 lat.

×