Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Elastycznie i mniej na zazielenienie

Autor:

Dodano:

Poprawiona propozycja wieloletniego budżetu zakłada większą elastyczność w przenoszeniu środków między dwoma filarami, jak również pozwala na zmniejszenie koperty finansowej przewidzianej w ramach zazielenienia.

Nowa wersja propozycji wieloletniego budżetu na lata 2014-2020 przewiduje możliwość zmniejszenia środków przeznaczonych na zazielenienie w pierwszym filarze z „30 proc. do X” rocznej koperty krajowej. Ma również na celu umożliwienie państwom członkowskim przenoszenia większej puli środków z I-go (dopłaty bezpośrednie) do II-go filara (rozwój obszarów wiejskich) i odwrotnie.

Cypryjska prezydencja przedstawiła zmiany, które otwierają drzwi do większej elastyczności między dwoma filarami: 10 do X proc. środków przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie, może być przeniesione do filara II-go –  a w drugą stronę od 5 do X proc. Propozycja skierowana jest do tych krajów, których poziom dopłat bezpośrednich  na ha jest niższy niż 90 proc. średniej unijnej.

W dokumencie przedstawionym przez cypryjską prezydencję podkreślono również, że średni poziom dopłat bezpośrednich  w latach 2015-2020 na ha będzie zmniejszany o X do Y proc. rocznie.

Porozumienie między przewodniczącym Rady UE Hermanem van Rompuy i państwami członkowskimi w sprawie wieloletnich ram finansowych ma być osiągnięte podczas posiedzeń Rady w listopadzie lub najpóźniej grudniu.

×