Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Porozumienia są…

Autor:

Dodano:

NSZZ RI „Solidarność” otrzymał odpowiedź ministra rolnictwa Stanisława Kalemby w sprawie uchwały Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z 1 września 2012r., dotyczącej sprzeciwu wobec dopuszczenia do organizacji przetargów ograniczonych na powiększenie gospodarstw rodzinnych osób podstawionych.

O przypadkach sprzedaży preferencyjnej ziemi należącej do ANR, a w rzeczywistości dokonywanej na rzecz osób trzecich, pisaliśmy i my.

Jak informuje związek, minister odpowiedział, że to ustawa z dn. 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przesądza o tym, kto bierze udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Informacje o działaniach w tym zakresie niezgodnych z przepisami są sprawdzane przez resort rolnictwa i Agencję Nieruchomości Rolnych. Zasady Współpracy ANR z izbami rolniczymi w zakresie realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu, jak również uzgodnienie o wzajemnym informowaniu się o sytuacjach i istotnych problemach w tym zakresie określono w Porozumieniu o współpracy zawartym w dniu 7 marca 2012 przez Prezesa Agencji z Krajową Radą Izb Rolniczych reprezentowaną przez Prezesa KRiR.

Porozumienia więc są, ustawa też. Teraz tylko kwestia realizacji…

×