Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowelizacja ustawy o doradztwie rolniczym uchwalona

Autor: farmer.pl/PAP

Dodano: 13-10-2012 11:25

Nowe przepisy pozwolą na finansowanie tych jednostek z budżetu samorządu województwa.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego odrzucając wszystkie zgłoszone poprawki. Poprawki do poselskiego projektu zgłosiły kluby PiS i Solidarnej Polski. Komisja rolnictwa rekomendowała odrzucenie tych poprawek.

Najważniejsze zmiana dotyczy możliwości dofinansowania działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR). Jak mówiła podczas drugiego czytania projektu posłanka sprawozdawca Anna Nemś (PO), jest to jednak tylko możliwość, a nie obowiązek - dofinansowania działalności ODR, w tym wynagrodzeń pracowników. Dodała, że ma to szczególne uzasadnienie w przypadku małych ośrodków, które w chwili obecnej borykają się z dużymi problemami, także finansowymi, informuje PAP.

Kolejnym celem uchwalenia nowelizacji jest doprowadzenie do zgodności z rozwiązaniami ustawy o samorządzie województwa. W 2009 r. ODR-y przeszły pod nadzór sejmiku województwa, ale część kompetencji ma także zarząd województwa. Wnioskodawcy chcą, by ODR-y w całości podlegały zarządowi województwa.

Zmiana przepisów dotyczy także składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ośrodkach wojewódzkich. Zaproponowano, aby czterech przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników pochodziły z właściwych miejscowo związków zawodowych oraz dwóch przedstawicieli właściwych miejscowo szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa.

W opinii autorów projektu, "przyjęcie proponowanych rozwiązań porządkuje działalność ODR-ów, poddaje je rzeczywistej kontroli organom samorządu województwa i daje realny wpływ społeczeństwa danego województwa na działalność ODR-ów".

Podczas procedowania tego projektu w podkomisji i komisji rolnictwa, posłowie zgłaszali szereg uwag do funkcjonowania ODR-ów. Zgodzono się, że jest potrzeba dalszej nowelizacji przepisów ustawy.

Głosowało 450 posłów, za przyjęciem opowiedziało się 272, przeciw było 155 osób, a wstrzymały się od głosu 23 posłów. Teraz znowelizowana ustawa trafi do Senatu.

×