Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rynek mleka

Autor:

Dodano:

Od czerwca br. notowane są zwyżki cen podstawowych produktów mlecznych na giełdach międzynarodowych. Według Dairy Markets rosną zwłaszcza ceny odtłuszczonego mleka w proszku, które od czerwca do sierpnia zdrożało o ok. 15% do 3000-3300 USD/t. Ceny masła wzrosły o ponad 2% do 2950 3400 USD/t. Pełny proszek mleczny i ser Cheddar zdrożały po ok. 4%, odpowiednio do 2900-3250 USD/t i 4600-6800 USD/t. Kazeina staniała w tym czasie o ok. 4% do 9100-10350 USD/t.

Na rynku krajowym ceny płacone dostawcom mleka surowego od stycznia do lipca systematycznie spadały, w tempie od 0,1 do 5,5% miesięcznie. Od kwietnia ceny skupu obniżały się również w relacji miesiąc do miesiąca roku poprzedniego, przy zwiększającej się dynamice spadku.

W konsekwencji w lipcu przeciętna cena skupu mleka zmalała do 113,05 zł/hl, tj. o 12,6% w porównaniu z grudniem i o 5,2% w porównaniu z lipcem 2011 r., a cena mleka standardowego odpowiednio o 11 i 4,6%, do 114,52 zł/100 kg. Średnia cena skupu mleka w okresie styczeń-lipiec wyniosła 120,15 zł/hl i była o 1,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. Większy w tym czasie był wzrost średniego poziomu cen bydła mlecznego na targowiskach.

Krowy zdrożały do 2836 zł/szt., a jałówki do 1895 zł/szt., tj. po ok. 10%. Spadek uzyskiwanych w eksporcie cen, a także obniżka cen skupu spowodowały, że w okresie od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. znacząco spadły ceny zbytu prawie wszystkich przetworów mlecznych, przede wszystkim trwałych. Najsilniej staniało masło w blokach (o ponad 25%). Spadek cen masła konfekcjonowanego i mleka w proszku wyniósł 13-16%, a serów dojrzewających 7-9%. Ceny masła z dodatkiem oleju zmalały o 1,5%. Spośród produktów świeżych najbardziej staniało mleko skondensowane (o ok. 3%).

Obniżki cen mleka spożywczego wyniosły 1-2,2%, śmietany 1,6%, a twarogu tłustego 0,7%. Jogurt owocowy zdrożał w tym czasie o 2,3%. Według ZSRIR w sierpniu ceny trwałych produktów mlecznych wzrosły średnio o 5,4% w porównaniu z lipcem, serów i twarogów o 0,8%, a przetworów płynnych spadły o 1,5%. Ceny detaliczne przetworów mlecznych od grudnia do lipca wzrosły średnio o 1,1%. Najbardziej zdrożało mleko zagęszczone i w proszku (o 5%) oraz desery mleczne (o 3,5%).

Większy od średniego był też wzrost cen jogurtów (1,6%) i mleka spożywczego o niskiej zawartości tłuszczu (1,3%). Pozostałe przetwory zdrożały od 0,1% (twarogi) do 0,9% (sery dojrzewające i topione). Ceny masła od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. obniżyły się o 7,8%, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrosły o 4,5%. Wzrost średniego poziomu cen nabiału w okresie styczeń-lipiec 2012 r., w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., wyniósł 4,1%, a masła 2,4%. Dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego od początku roku utrzymują się na wyższym poziomie niż w 2011 r. W lipcu wyniosły one 842,6 mln l i były o 0,2% mniejsze niż przed miesiącem, ale o 4,6% większe niż w lipcu ub. roku. W okresie styczeń-lipiec skupiono łącznie 5678 mln l mleka, tj. o 8% więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Wzrost skupu surowca w I półroczu (o 8,6% w porównaniu z I półroczem 2011 r.) przełożył się na wzrost produkcji prawie wszystkich przetworów mlecznych. Przedsiębiorstwa duże i średnie najsilniej zwiększyły produkcję serów dojrzewających (o prawie 19%), a także mleka w proszku, serwatki, mleka i śmietany zagęszczonej (o 11-13%). Wytworzono również więcej śmietany i serów topionych (po 8,5%), a także mleka płynnego (o 3,8%) i twarogów (o 2,7%).

Znaczący spadek cen płaconych w eksporcie spowodował, że produkcja masła i tłuszczów mlecznych wzrosła tylko o 0,2%. Zmniejszono natomiast produkcję jogurtów (o 4,4%) i pozostałych napojów mlecznych (o 1,1%). W I półroczu br., w porównaniu z tym samym okresem 2011 r., zarówno wolumen eksportu przetworów mlecznych wyrażony w ekwiwalencie mleka surowego jak i jego wartość wzrosły w granicach 5% (do 1086 mln l i 712 mln EUR). Import zmalał do 435 mln l i 254 mln EUR, tj. odpowiednio o ok. 15 i 6%. W rezultacie ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zwiększyła się o ok. 24% do 651 mln l. O połowę mniejszy był wzrost salda handlu zagranicznego branży mleczarskiej w ujęciu wartościowym (o 12% do 458 mln EUR), co było spowodowane spadkiem cen eksportowych większości przetworów mlecznych, zwłaszcza masła, mleka płynnego i śmietany (o 24-26%) oraz mleka w proszku (o 8%).

W I półroczu zwiększył się eksport prawie wszystkich produktów mlecznych, w tym najbardziej mleka płynnego i śmietany (o 30%), a także serwatki i kazeiny (o 26-27%) po cenach o 9-11% wyższych niż w I półroczu 2011 r. Zwiększono również sprzedaż zagraniczną serów dojrzewających (o 23%), mleka w proszku (o 24%) i lodów (o 12%). Nie zmienił się eksport serów twarogowych. Zmniejszył się wywóz masła (o 15%), którego udział w strukturze towarowej eksportu w analizowanym okresie zmalał z 12 do 7,5%, a także napojów mlecznych i jogurtów (o 8%). Na spadku importu w analizowanym okresie zaważyło zmniejszenie przywozu masła, jogurtów i napojów mlecznych (po 27%), mleka w proszku (o 20%) i serwatki (o 13%). Wydatnie zwiększono natomiast przywóz lodów i kazeiny (o 45-47%).

×