Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sejm poprze rząd w sprawie zrównania dopłat?

Autor:

Dodano:

Krzysztof Jurgiel doprowadził do przyjęcia przez sejmowe komisje: do Spraw Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienia do marszałka Sejmu o debatę w sprawie unijnego budżetu i środków na dopłaty.

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierzały wysłuchać informacji ministrów: spraw zagranicznych, rozwoju regionalnego, rolnictwa i rozwoju wsi oraz finansów na tematy:

- stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku z oceną realizacji oczekiwań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie europejskiej polityki rolnej;

- sposobu realizacji uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników;

- sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach programowych i legislacyjnych UE i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) złożył jednak wniosek o skierowanie do marszałka Sejmu pisma z prośbą o wprowadzenie tego tematu do porządku najbliższego posiedzenia Sejmu. Zdaniem Jurgiela, komisje i podkomisje zajmują się tymi sprawami na bieżąco i nie ma sensu dublowanie tej pracy na tym samym poziomie.

- Klub PiS 9 września złożył do marszałka Sejmu wniosek, aby debata obejmująca te tematy miała miejsce w Sejmie – mówił Jurgiel. Uznał też, że sugerowany przez przedstawicieli Komisji do Spraw Unii Europejskiej termin takiej debaty w końcu roku jest za późny. – W świetle zagrożeń dotyczących redukcji o 120 mld budżetu UE, wyodrębnienia – nie wiadomo jeszcze z jakich środków - budżetu dla krajów „Siedemnastki”, dobrze by było, żeby jednak Sejm po debacie być może przyjął stanowisko wspierające działania rządu, wskazujące na sprzeciw wobec redukcji, a także nierówności dopłat bezpośrednich czy innych elementów.

Według Krzysztofa Jurgiela, Sejm powinien poznać stan negocjacji przed 22 listopada, na kiedy to w Brukseli zaplanowano spotkanie na temat perspektywy budżetowej.

Komisje w głosowaniu zdecydowały o nierozpatrywaniu informacji i wystąpieniu do marszałka Sejmu o debatę plenarną na powyższy temat.

×