Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Gdy brzydko pachnie

Autor:

Dodano:

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się podania terminu zakończenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

W wystąpieniu z dnia 8 grudnia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował, że art. 222 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera upoważnienie dla Ministra Środowiska do wydania, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, rozporządzenia określającego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza - przypomina RPO w wystąpieniu skierowanym do ministra środowiska.Jak wynika z dalszej części pisma, sprawa nie doczekała się uregulowania:

Pismem z dnia 19 grudnia 2006 r. Minister Środowiska poinformował Rzecznika o trwających w Ministerstwie pracach koncepcyjnych nad rozwiązaniem problemu odorów emitowanych do atmosfery, braku jednolitych zasad w tym zakresie w ramach Unii Europejskiej i trwających konsultacjach. Natomiast w odpowiedzi z dnia 4 października 2007 r. Minister Środowiska zasygnalizował planowane wykreślenie art. 222 ust. 5 - 7 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z podjęciem prac nad założeniami do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Mimo upływu ponad 6 lat od zasygnalizowania przez Rzecznika problemu immisji zapachowych nie został on dotychczas rozwiązany, a podjęte prace legislacyjne ograniczyły się do stworzenia założeń do ustawy z dnia 22 grudnia 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o planowanym terminie zakończenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

×