Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Większa prędkość wiatru podczas zabiegu ochrony

Autor:

Dodano:

Projektowane rozporządzenie o stosowaniu środków ochrony roślin w porównaniu do obowiązujących regulacji zmienia wartość maksymalnej prędkości wiatru, przy jakiej można wykonywać zabiegi ochrony z 3 na 4 m/s.

Zgodnie z opinią jednostek naukowo-badawczych przy obecnej technice możliwe jest bezpieczne wykonywanie zabiegów przy takiej prędkości wiatru, a więc 4 m/s. Proponowane zmiany mogą wejść w życie 1 stycznia 2014 r. wraz z obowiązywaniem przepisów dotyczących integrowanej ochrony roślin. Na razie prace nad ustawą i rozporządzeniami mają trafić do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie rozporządzenia wprowadzony został też zakaz stosowania pestycydów w odległości mniejszej niż 1 m w wypadku opryskiwaczy polowych i mniejszej niż 3 m w wypadku opryskiwaczy sadowniczych, od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Takie odległości są przyjmowane jako minimalne odległości wykonywania zabiegów ochrony w ustanowionych na poziomie UE wytycznych wykorzystywanych w Polsce do oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez zabieg dla roślin lub pożytecznych bezkręgowców nie będących celem zabiegów. W wypadku oceny ryzyka, wynikać będzie, że bezpieczeństwo zabiegów wymaga zastosowania szerszej strefy buforowej, wartość ta będzie podawana na etykiecie środka.

×