Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Obora na sześć robotów

Autor:

Dodano:

Wizytówka gospodarstwa za ponad 6 mln zł.

W dniu 19 października br. w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare Sp. z o.o., w Zakładzie Rolnym Niechłód odbył się Dzień Otwarty. Okazją do spotkania było niedawne uruchomienie na fermie nowoczesnej obory dla krów mlecznych, w której zainstalowano sześć robotów udojowych Astronaut A4 firmy Lely.

Zwiedzanie nowo wybudowanego obiektu poprzedziła  część oficjalna. Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego Zenon Chudziński, który kieruje firmą od 32 lat, powitał liczne grono przybyłych gości – ponad 500 osób, wśród których byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz i firm partnerów gospodarstwa, przedstawiciele właściciela , czyli Agencji Nieruchomości Rolnych z dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Grzegorzem Młynarczykiem na czele, przedstawiciele świata nauki oraz rolnicy.

W części merytorycznej prelegenci przekazali istotne informacje dotyczące automatyzacji doju. Głos zabrali prof. Stanisław Winnicki, prof. Włodzimierz Nowak  oraz mag. inż. Rafał Lipiński.

Następnie odbyło się zwiedzanie obory. Każdy z uczestników mógł porozmawiać z przedstawicielami firm – partnerów i gospodarza. Obora robi wrażenie. Długa na 96 metrów, szeroka na prawie 33 m. Legowisk jest 364. Warunki dla krów komfortowe. Długość legowisk przy ścianie wynosi 2,6 m,  legowisk podwójnych w sumie 4,7 m. Legowiska są wysłane słomą z dolomitem, która po usunięciu zużywana jest jako wartościowy nawóz.

Korytarze spacerowe są szerokości 2,8 m, a przy stole paszowym 3,7 m. Ściany boczne otwarte z kurtynami Arntjena. Poidła, zgarniacze, mieszadła gnojowicy to produkty GEA. Czochradła i „serce” obory, czyli sześć robotów udojowych pochodzi z Lely. Wszystko to do dzisiaj – jak mówi prezes Chudziński- kosztowało 6,2 mln zł. Jeszcze trzeba będzie ponieść pewne nakłady, chociażby na drugi zbiornik na gnojowicę (obecnie jest jeden o pojemności 4 tys. m3). Jednak podkreślał prezes, cała inwestycja była finansowana ze środków własnych, z wypracowanych wcześniej zysków. Ponadto – jak mówił Chudziński – w firmie będzie zamontowany jeszcze siódmy robot udojowy w starszym pomieszczeniu, w którym będzie porodówka.

Mleko z przedsiębiorstwa odbiera Bakoma. Jak mówił prezes - obecnie rentowność jest na poziomie 7-10 proc., więc nie dokładamy, chociaż w ubiegłym roku za jeden litr mleka mieliśmy ok. 20 gr. więcej, a do tego doszły wyższe koszty produkcji, więc nie ukrywam, że rentowność spadła, mocno spadła.

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. jest jedną z 47 strategicznych spółek rolnych Skarbu Państwa nad którą nadzór właścicielski sprawuje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). W obecnej formie prawnej funkcjonuje od października 1992 r. (od sierpnia 1995 r. pod obecną nazwą). Wcześniej był to  jeden z licznych PGR-ów. Status spółki strategicznej uzyskała w czerwcu 2003 roku ze względu na zakres prowadzonej hodowli zwierząt - doskonalenia bydła mlecznego.

W spółce organizacyjnie wyodrębnionych jest sześć Zakładów Rolnych i Zakład Usług Rolniczych (mechanizacja, suszarnia, mieszalnia pasz i gorzelnia). Obecnie pogłowie bydła sięga ponad 2,5 tys. szt., w tym ok. 2000 sztuk HF (850 krów mlecznych o wydajności stada ponad 10 tys. kg mleka na sztukę rocznie). W jednej z ferm prowadzona jest produkcja  bydła mięsnego – ok. 580 szt., w tym 165 szt. czystej rasy Limousine (70 mamek). Zarówno wśród krów mlecznych jak i mięsnych są czempioni i superczempioni wystaw hodowlanych.

Dodatkowo w Przedsiębiorstwie produkuje się trzodę chlewną, pogłowie wynosi ok. 1400 szt.  Przedsiębiorstwo gospodaruje na obszarze 3240 ha, w tym użytki rolne (UR) stanowią 3120 ha. Wskaźnik bonitacji UR wynosi 0,79. Grunty Vi VI klasy stanowią 42 proc. Produkcja roślinna jest ukierunkowana przede wszystkim na wytworzenie odpowiedniej ilości pasz dla zwierząt. Ale również odbywa się reprodukcja materiału siewnego zbóż dla firm nasiennych i produkcja towarowa pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno.

Jak podkreślał prezes, chociaż w posiadaniu jest dużo gleb słabych , to jednak w tym roku kukurydza na ziarno, zasiana na glebie V klasy wydaje plon rzędu 15-16 ton/ha przy wilgotności na poziomie 26-28 procent.
×