Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dofinansowanie działalności pozarolniczej

Autor:

Dodano:

Budowa chodników, placów zabaw, oznakowanie tras turystycznych albo założenie nierolniczej działalności gospodarczej - na takie projekty samorządy, stowarzyszenia czy rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do 31 października zainteresowani mogą składać wnioski o dofinansowanie takich przedsięwzięć do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Ma ono do rozdysponowania 2 mln 164 tys. zł z unijnego programu. Jak powiedział dyrektor biura Związku Mariusz Fatyga, zainteresowanie dotacjami jest bardzo duże, choć potencjalni beneficjenci zapowiedzieli, że będą składać wnioski w ostatnim możliwym terminie.

Pomoc unijna jest skierowana m.in. do rolników, którzy chcą założyć pozarolniczą działalność. Chodzi tu przede wszystkim o przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego czy ekologicznego na przyjęcie turystów. Zainteresowani mogą także ubiegać się o unijne granty na utworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W szczególności będą promowane firmy, które przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy. Samorządy, fundacje czy stowarzyszenia mogą wystąpić o pieniądze na poprawienie lokalnej infrastruktury czyli budowę chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw czy oznakowanie miejsc i tras turystycznych.

W listopadzie komisja będzie oceniać wnioski od potencjalnych beneficjentów i po wstępnej ocenie prześle je do warmińsko-mazurskiego urzędu marszałkowskiego. Beneficjenci dostaną pieniądze w pierwszej połowie 2013 roku.

×