Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nawozy ze znakiem jakości

Autor:

Dodano:

ZAK S.A. otrzymała certyfikat jakości Q dla kolejnych po Kędzierzyńskiej Saletrze Amonowej produktów. Marki nawozowe, w tym Salmag, Saletrzak i Salmag z borem przeszły proces audytu, w którym ocenione zostały pod względem jakości produkcji i uzyskiwanych parametrów oraz otrzymały prawo użytkowania znaku jakości Q.

To kolejny gwarant wysokiej klasy produktów ZAK, w tym ich parametrów wysiewnych, odporności na zbrylanie, kruszenie i ścieranie, różnorodności składników odżywczych i dużej efektywności azotu. Oferta najwyższej klasy skierowana do przedsiębiorców rolnych jest efektem realizowanej misji i działań na rzecz kompleksowej obsługi sprzedażowo - doradczej dla klientów - informuje firma.


Certyfikat Q przyznawany jest produktom o ponadstandardowej jakości przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Produkt badany jest corocznie w akredytowanych laboratoriach pod względem jakości, walorów użytkowych, ergonomicznych, zdrowotnych a także materiało - energochłonnością.

×