Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W 2012 ANR sprzedał na Pomorzu 9,4 tys. ha.

Autor:

Dodano:

Kupując ziemię, rolnicy zwracają uwagę m.in. na cenę i położenie nieruchomości, warunki sprzedaży oraz jakość gleby.

Do końca października gdański oddział Agencji Nieruchomości Rolnych sprzedał na Pomorzu ponad 9,4 tys. ha nieruchomości za łączną kwotę 226 mln zł. Większość stanowiły grunty rolne, ze sprzedaży których pozyskano 196 mln zł, informuje PAP.

Agencja sprzedaje też grunty nierolne, m.in. o charakterze inwestycyjnym czy rekreacyjnym oraz działki zabudowane.

Dyrektor gdańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), Włodzimierz Olszewski poinformował PAP, że nieruchomości nabywają głównie rolnicy, zarówno osoby prywatne, jak i spółki. Agencja uważa, że jest duże zainteresowanie nabyciem ziemi. 88 proc. sprzedanych nieruchomości stanowiły działki o pow. do 20 ha.

W 2012 r. cena za 1 ha sprzedanych nieruchomości wynosiła od 3 tys. 120 zł do 880 tys. zł (cena ziemi pod inwestycję w Dąbiu k. Bytowa). Średnia cena ziemi rolnej w woj. pomorskim w 2012 r. wynosi 21 tys. 50 zł za 1 hektar. Nieruchomości wycenia rzeczoznawca.

Najwięcej gruntów rolnych sprzedano w powiatach: człuchowskim, malborskim i słupskim.
Użytki rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha sprzedawane są przede wszystkim w przetargach ograniczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rodzinnych. W przypadku innych nieruchomości mogą być przetargi nieograniczone. Dzierżawcy nieruchomości rolnych kupują je bezprzetargowo, bo mają prawo pierwszeństwa w ich nabyciu.

Do końca roku gdański oddział ANR planuje sprzedać jeszcze ponad 2,5 tys. ha nieruchomości. Na 2012 r. agencja zaplanowała sprzedaż 12 tys. ha ziemi.

W Pomorskiem sprzedawana jest już także ziemia, którą zwrócili jej dotychczasowi dzierżawcy. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawcy, którzy mają ponad 428,5 ha ziemi, muszą oddać do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 30 proc. dzierżawionej powierzchni.

Do tej pory sprzedano 221 ha, a do końca roku agencja planuje sprzedać jeszcze 381 ha ziemi dotychczas dzierżawionej.

W I półroczu tego roku ANR sprzedała w całym kraju ponad 62,2 tys. ha, czyli o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r.

Rolnicy indywidualni, którzy nabyli ziemię w przetargu ograniczonym i nieograniczonym lub wydzierżawili ziemię w drodze przetargu, mają możliwość rozłożenia płatności za grunty na raty, oprocentowane na 2 proc. w skali roku.

Takie warunki wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Rozporządzenie ministra rolnictwa określa, że rolnicy mogą skorzystać z rozłożenia spłaty na roczne lub półroczne raty, spłacane przez okres 15 lat pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy nabywca wpłaci co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości.

W przypadku nabywania gruntów rolnych w ramach tzw. pierwszeństwa w nabyciu, co dotyczy przede wszystkim dzierżawców, którzy nie są rolnikami indywidualnymi i nie zostali dzierżawcami w wyniku postępowania przetargowego, oprocentowanie wynosi 5,91 proc. w skali roku.

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z 2009 r., Polska będzie mogła stosować preferencje przy zakupie gruntów dla rolników indywidualnych do 31 grudnia 2013 r.

×