Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Składka zdrowotna bez zmian w 2013 r.

Autor:

Dodano:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., przedłożony przez ministra zdrowia.

Do końca 2012 r. obowiązują przepisy ustawy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Projekt nowelizacji ustawy przedłuża na 2013 rok obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Będą one analogiczne do obowiązujących w 2012 r.

Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni:

- poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych - składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

- powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych - składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.

Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalnej produkcji rolnej będzie opłacał rolnik prowadzący taką działalność. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z projektem ustawy, mają być opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się również wysokość kwoty ryczałtowej, jaką KRUS co miesiąc będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia - będzie to 155 167 tys. zł.

×