Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jeszcze można złożyć wniosek do Samorządowego Programu Pożyczkowego

Autor:

Dodano:

Nabór wniosków do VII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, potrwa do 27 listopada br. Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich i małych miast mogą starać się o wsparcie na budowę dróg, inwestycje w oświatę, zaopatrzenie wsi w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Nabór wniosków do VII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego potrwa do 27 listopada br. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 5,06 proc. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln złotych.

Gminy starają się najczęściej o pożyczki na budowę lub przebudowę dróg. Do tej pory, w pięciu edycjach programu, udzieliliśmy ich ponad czterdzieści – mówi Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Takie inwestycje to szansa równomiernego rozwoju gmin i powiatów, a także możliwość usprawnienia ruchu drogowego i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – dodaje. 

Rozszerzył się zakres lokalnych inwestycji objętych dofinansowaniem, dzięki czemu gminy i powiaty mogą przeznaczyć pożyczkę także na realizację przedsięwzięć w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Do tej pory, w ramach pięciu edycji SPP, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił pożyczek na kwotę ponad 35,5 mln złotych. Obecnie trwa proces weryfikacji dokumentów i podpisywania umów z gminami, biorącymi udział w VI edycji programu. 

×