Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szkodliwy glifosat?

Autor:

Dodano:

Najnowsze badania naukowe dotyczące substancji czynnej herbicydu Roundup - glifosatu, podważają legalność jego rejestracji w Unii – informuje FAMMU/FAPA na podstawie badań opublikowanych w Journal of Enviromental and Analytical Toxicology.

Wyniki badań opublikowane w „Journal of Enviromental and Analytical Toxicology" (wyniki badań http://www.omicsonline.org/2161-0525/2161-0525-S4-006.php?aid=7453) są oparte na doświadczeniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii oraz Brazylii. Dowiodły one wpływ glifosatu na defekty biologiczne oraz problemy reprodukcyjne zwierząt laboratoryjnych. Dodatkowo autorzy konkludują, że niemieccy eksperci działali w sposób niedbały, kiedy oceniali glifosat w 2002 r. - podaje FAMMU/FAPA.

W tym czasie ta substancja czynna była licencjonowana do użycia w Europie. - Rząd Wielkiej Brytanii monitorował pozostałości glifosatu w chlebie w latach 2009-2011 i wykryto wzrost występowania tej substancji do 24 proc. w próbkach pieczywa. Przedstawiciel brytyjskiej organizacji Soil Asociation wyraził poruszenie nowymi dowodami szkodliwości glifosatu - podaje FAMMU/FAPA.

Z kolei naukowiec z grupy Earth Open Source Claire Robinson, współautorka badań skomentowała, że obywatele nie mogą ufać oficjalnym niemieckim badaniom glifosatu oraz uprawom odpornym na ten herbicyd, a zasadność rejestracji powinna zostać poddana przeglądowi. Badaczka wezwała do opracowania nowych i przejrzystych zasad oceny ryzyka z wkładem niezależnych organizacji.

×