Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przybywa obszarów Natura

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska formalnie zatwierdziła włączenie do sieci Natura 2000 ponad 200 terenów cennych przyrodniczo o powierzchni ponad 25 tys. km kw. - podało przedstawicielstwo KE w Polsce. Obszar ten odpowiada mniej więcej powierzchni Sycylii.

Komisja Europejska podkreśla, że Natura 2000 jest podstawowym narzędziem walki UE o zachowanie bogatej różnorodności biologicznej naszego kontynentu.

Komisja zatwierdziła wczoraj włączenie 235 terenów. Jak podkreślono w komunikacie, państwa wspólnoty będą miały sześć lat na wdrożenie niezbędnych środków dla ich ochrony.

Aktualizacja dotyczy dwudziestu państw członkowskich i obejmuje wszystkie regiony biogeograficzne, (9): alpejski, atlantycki, borealny, czarnomorski, kontynentalny, makaronezyjski, panoński, stepowy i śródziemnomorski - wyjaśniono.

Sieć Natura 2000 powiększyła się m.in. o ławicę Dogger Bank (12 330 km kw., zgłoszona przez Wielką Brytanię), dziesięć obszarów morskich na morzu Bałtyckim (4 tys. km kw., zgłoszone przez Szwecję i Łotwę) i 109 nowych obszarów w Rumunii.

W przypadku m.in. Austrii, Cypru, Czech, Hiszpanii i Polski zmiana dotyczyła przede wszystkim niewielkich przesunięć granic, rozszerzających bądź redukujących obszary zaliczane do Natury 2000. Strona polska m.in. zaproponowała pomniejszenie o ponad 1200 ha obszar chroniony w dolinie górnej Narwi, w gminie Narewka, który nie spełnia kryteriów z tzw. dyrektywy siedliskowej.

Natura 2000 jest siecią obszarów chronionych, na które składają się specjalne obszary ochrony ustanowione na mocy dyrektyw tzw. siedliskowej i ptasiej. Na obszarach należących do sieci nadal można prowadzić taką działalność jak rolnictwo, turystyka, leśnictwo i rekreacja, jeżeli ma ona zrównoważony charakter i pozostaje w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Powierzchnia obszarów Natura 2000 wynosi 768 tys. km2 kw. (17,9 proc.) powierzchni lądów UE i ponad 217 tys. km kw. (ok. 4 proc.) jej akwenów morskich.

×