Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kalemba zapowiedział rozporządzenie o zakazie uprawy GMO

Autor:

Dodano:

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział, że w rozporządzeniu do ustawy o nasiennictwie Polska zakaże uprawy modyfikowanej genetyczne kukurydzy MON 810 i ziemniaków Amflora.

Jak tłumaczył w radiowej Jedynce minister Kalemba zgodnie z prawem Unii Europejskiej ustawa o nasiennictwie (uchwalona na początku listopada) umożliwi obrót nasionami tych modyfikowanych roślin, które już są dopuszczone do uprawy na terenie Unii. Są to kukurydza MON 810 i ziemniaki amfora. Podkreślił, że choć ustawa dopuszcza obrót nasionami, ale nie dotyczy uprawy roślin GMO.

Kalemba zaznaczył, że ustawa daje możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, która zakaże uprawy roślin modyfikowanych. - My tymi rozporządzeniami zakażemy wysiewu kukurydzy MON 810 i wysadzania ziemniaka (amfora). (...) Nie można będzie (ich) uprawiać - zapowiedział w Sygnałach Dnia.

Jak wyjaśniał minister rolnictwa uchwalenie ustawy wynikało z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

- Prawo UE dopuszcza obrót materiałem siewnym tych roślin GMO, które są dopuszczone do uprawy w Europie. To dotyczy kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Polska nie dostosowała tego prawa jako jedyne państwo, z tego tytułu Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, który był niekorzystny dla Polski w 2009 roku i Komisja Europejska w październiku już przymierzała się do wystąpienia o naliczenie kar z tego tytułu. Te kary mogły wynieść nawet około 280 milionów euro - mówił Kalemba.

Ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent Bronisław Komorowski, Sejm uchwalił 9 listopada. Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu w tym tygodniu.

×