Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wszystko do jednego zbiornika

Autor:

Dodano:

Jeden zbiornik, różne rodzaje paliwa - za innowacyjne, „multipaliwowe” rozwiązanie John Deere zdobywa złoty medal targów SIMA.

„Clean multifuel tractor" - to projekt firmy John Deere nagrodzony złotym medalem targów SIMA. Rozwiązanie pozwala na zastosowanie różnych mineralnych lub organicznych paliw - każdego osobno lub jako mieszanina - w tym samym zbiorniku. Czujniki wejściowe mierzą lepkość, gęstość, przenikalność i temperaturę paliwa lub mieszanki w zbiorniku.

Na podstawie danych z sensorów, komputer sterujący silnikiem decyduje jakie ustawienie silnika powinno być zastosowane, aby spełnić wymóg normy emisji spalin Stage IV. Z kolei czujniki wyjściowe (tlenków azotu NOx) kontrolują czy użyte ustawienie jest odpowiednie.

Rozwiązanie z jednym zbiornikiem dla różnych rodzajów paliw - czystych lub mieszanych - może być użyte do stosowania olejów roślinnych, wyprodukowanych pod odpowiednim nadzorem w gospodarstwie.

Na razie jednak, ze względu na obowiązujące przepisy prawne dotyczące stosowania biopaliw, rozwiązanie nie będzie dostępne w sprzedaży na rynku europejskim.

SIMA to druga na świecie pod względem wielkości wystawa rolnicza. Impreza jest organizowana w cyklu dwuletnim - kolejna edycja będzie miała miejsce w dniach 24-28 lutego 2013 r.

×