Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przeciw cięciom na rozwój obszarów wiejskich

Autor:

Dodano:

Ministrowie rolnictwa z 9 krajów członkowskich podpisali deklarację, w której sprzeciwili się jakimkolwiek cięciom budżetu na rozwój obszarów wiejskich, czyli II filar Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Ministrowie z Austrii, Czech, Finlandii, Węgier, Łotwy, Litwy, Słowenii, Malty oraz Polski odrzucili propozycję cięć w krajowych kopertach przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Odnieśli się do propozycji zmniejszenia wydatków na II filar o 12 proc. w ujęciu realnym przedstawionej podczas unijnego szczytu w listopadzie br., podczas którego negocjowano budżet na lata 2014-2020.

- Wzywamy wszystkie strony negocjacji wieloletnich ram finansowych, aby pamiętały, że finansowanie rozwoju obszarów wiejskich jest zgodne ze strategią UE 2020, a także ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania cennych obszarów wiejskich w całej Unii Europejskiej - postulują ministrowie w przyjętej deklaracji.

Twierdzą również, że podział funduszy powinien być szacowany na podstawie obiektywnych kryteriów, jak również na podstawie wyników z lat 2007-2013, a nie tylko roku 2013, jak proponuje Komisja Europejska.

- Jedyną sprawiedliwą metodą jest wzięcie pod uwagę całego okresu 2007-2013. Opieranie się tylko na jednym roku spowoduje zakłócenia w podziale funduszy między kraje członkowskie - czytamy w deklaracji.

×