Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ułatwiony eksport do Rosji

Autor:

Dodano:

Niedawno odbyło się spotkanie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, którego tematem był eksport z Polski do Federacji Rosyjskiej materiału szkółkarskiego.

W trakcie spotkania przedstawiciele Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej potwierdzili, że eksport materiału szkółkarskiego z tzw. gołym korzeniem z Polski do Federacji Rosyjskiej może być realizowany bez konieczności zatwierdzania miejsc produkcji - informuje PIORiN.

Strona rosyjska wyjaśniła, że w odniesieniu do roślin eksportowanych w dowolnym typie podłoża mają zastosowanie zapisy pkt. 34 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku nr 456. Oznacza to, że materiał szkółkarski w podłożu musi pochodzić ze stref wolnych od organizmów kwarantannowych, ustanowionych przez służbę ochrony roślin kraju eksportu zgodnie z wytycznymi standardów międzynarodowych.

Obszary (strefy) wolne od organizmów kwarantannowych mogą być ustanawiane na poziomie miejsc produkcji (czyli poszczególnych szkółek). Strona rosyjska potwierdziła również, że polskie szkółki aktualnie uprawnione do eksportu materiału szkółkarskiego do Federacji Rosyjskiej, na podstawie Porozumienia z 16 stycznia 2009 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia wspólnych badań szkółek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być traktowane jako odrębne strefy wolne od organizmów kwarantannowych. W tym kontekście wskazano, że nie ma konieczności poddawania tych szkółek wspólnej atestacji przez inspektorów polskich i rosyjskich w odstępach dwuletnich.

Przedstawiciele strony rosyjskiej poinformowali także, że rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa prowadzi prace nad nowelizacją w/w rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2010 roku. Planowane jest m.in. wykreślanie pkt. 35. - stanowiącego, że "wwożony na terytorium Federacji Rosyjskiej materiał sadzonkowy roślin owocowych, jagodowych, ozdobnych oraz winogron (za wyjątkiem poziomek) musi być w stanie uśpienia, bez liści, kwiatów i owoców". Termin wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia nie jest znany - podaje PIORiN.

×