Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PE: Wykluczyć z płatności jednostki nierolnicze

Autor:

Dodano:

Kraje członkowskie powinny stworzyć listę jesnostek nierolniczych - takich jak firmy transportowe czy spółki obrotu nieruchomościami, które muszę być wykluczone z otrzymywania dopłat bezpośrednich , chyba że potrafią udowodnić, że rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla ich działalności - proponują posłowie PE w poprawkach kompromisowych dotyczących reformy WPR.

Państwa członkowskie mogłyby dodatwać lub usuwać z tej listy jednostki - po powiadomieniu Komisji Europejskiej - na podstawie "obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów"

Według propozycji KE wykluczone z płatności miały być te jednostki, których dopłaty bezpośrednie stanowiły mniej niż 5 proc. całkowitych wpływów z działalności pozarolniczej w ciągu roku.

Według PE, państwa członkowskie powinny decydować, czy zasady te będą obejmowały beneficjentów otrzymujacych mniej niż 5000 euro rocznie (zamiast automatycznego wykluczania ich z płatności).

×