Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bobik – jak plonował w ubiegłym roku

Autor:

Dodano:

Średnie plony bobiku w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonego przez COBORU wyniosły w zeszłym roku 4,5 t/ha.

W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie dwanaście odmian bobiku. Najwięcej jest odmian niesamokończących o niskiej zawartości tianin: Albus, Amulet, Kasztelan, Leo, Merlin, Mistral, Olga. A także: Ashleigh, Oena. Dwie niesamokończące o wysokiej zawartości tianin: Bobas i Sonet, a także jedna samokończąca - Granita.

Odmiany wpisane do rejestru pochodzą przede wszystkim z polskich hodowli głównie: HR Strzelce - Grupa IHAR, Danko HR, jest też jedna odmiana IHAR PIB i dwie, gdzie pełnomocnikiem hodowcy jest firma Oseva.

W badaniach PDOiR najlepiej plonowała w 2012 r. odmiana Bobas (111 proc. wzorca), na kolejnym miejscu były: Amulet (108 proc. wzorca), Albus (103 proc. wzorca) i Kasztelan (101 proc. wzorca). Bobik w ubiegłym roku dał wyższy plon niż ten osiągnięty w roku 2010, kiedy to wzorzec wyniósł jedynie 3,7 t/ha, ale niższy od tego z 2011 r. - 5,5 t/ha.

×