Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wystarczyło pieniędzy na „Przywracanie potencjału”?

Autor:

Dodano:

MRiRW ma nadzieję, że wystarczy pieniędzy na pomoc rolnikom, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze z działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Pisaliśmy, że nie wystarczyło pieniędzy na pomoc pokrzywdzonym w wyniku klęsk żywiołowych, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze.  ARiMR przyznaje, że lista rankingowa po ostatnim naborze wniosków obejmuje 2592 wnioskodawców. Środków starcza (na dzień opublikowania listy, czyli 4 stycznia 2013 r.) dla 1946 wniosków. 

W szczególnie złej sytuacji są rolnicy potrzebujący dużej pomocy – znaleźli się na końcu listy. 

Stąd pytanie do Ministerstwa Rolnictwa: czy planowane są dodatkowe środki na to działanie?

Jak wynika z odpowiedzi – ministerstwo liczy na to, że środków jednak wystarczy:

„Odnośnie działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” uprzejmie informuję, że wg stanu na dzień 4 stycznia 2013 r. w ramach naboru przeprowadzonego w dniach  15.10.2012 r. – 26.11.2012 r. wpłynęły 2 604 wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania na kwotę ponad 312 mln zł – informuje biuro prasowe MRiRW. - Należy przy tym zauważyć, że część ze złożonych wniosków z różnych przyczyn nie będzie kwalifikować się do wsparcia, w szczególności w związku z niespełnieniem kryteriów przyznania pomocy.  W związku z powyższym dopiero po weryfikacji przez ARiMR wszystkich złożonych w 2012 r. wniosków, można będzie określić, czy zapotrzebowanie na pomoc wyrażone w złożonych wnioskach przekroczy dostępny dla omawianego działania limit środków”.

×