Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

EFSA o bezpieczeństwie pyłku z kukurydzy MON 810

Autor:

Dodano:

Pyłek z kukurydzy modyfikowanej genetycznie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia – orzekła EFSA.

18 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową na temat bezpieczeństwa pyłku genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810, obecnego w żywności – informuje FAMMU/FAPA. Według panelu ekspertów EFSA, modyfikacja genetyczna kukurydzy MON 810 nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla zdrowia w przypadku zastosowania w żywności pyłku pochodzącego z tej kukurydzy w porównaniu z kukurydzą niemodyfikowaną genetycznie. Zgodnie z tą opinią, producenci żywności mogą wprowadzać na rynek pyłek pochodzący z kukurydzy MON 810, ponieważ jest bezpieczny tak samo jak pyłek z upraw konwencjonalnych.

Opinia została wydana na wniosek amerykańskiej firmy biotechnologicznej Monsanto po otrzymaniu w 2011 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał orzekł wówczas, że miód zawierający nawet śladowe ilości pyłku pochodzącego z upraw modyfikowanych genetycznie nie może być sprzedawany w UE bez wcześniejszego zezwolenia. We wrześniu 2012 r. Komisja Europejska zadecydowała o zmianie przepisów i sklasyfikowała pyłek jako naturalny komponent miodu - przypomniała FAMMU/FAPA.

Poprzednio pyłek był określony jako oddzielny składnik miodu i podlegał skomplikowanym przepisom dotyczącym etykietowania.

W Polsce rozporządzeniem ministra rolnictwa do ustawy o nasiennictwie wprowadzono zakaz upraw GMO. Generalnym argumentem miało być zagrożenie skażenia miodu pyłkiem GMO.

×