Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mleko w UE drożeje

Autor:

Dodano:

Od czerwca 2012 r. rosną ceny skupu mleka – także w Polsce.

Od początku ubiegłego roku obserwowana była zniżkowa tendencja przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie, trend ten został przerwany w czerwcu, kiedy to odnotowano 2,3 proc. wzrost w skali miesięcznej – informuje FAMMU/FAPA. Na skutek rosnących cen przetworów mlecznych oraz przewidywanej niższej niż zakładano podaży w skali światowej od tego momentu utrzymuje się zwyżkowa tendencja cen skupu mleka.

Na podstawie wyników analizy cen zgłoszonych przez 17 największych mleczarskich przedsiębiorstw unijnych, obliczono, że średnia cena skupu mleka w UE wynosiła w jedenastym miesiącu ubiegłego roku 34,7 EUR/100 kg.

Listopadowe ceny skupu utrzymywały się jednak na poziomie o 2,5 proc. niższym niż w analogicznym okresie bardzo dobrego pod tym względem 2011 roku. W listopadzie 2012 roku odnotowano także 5,5 proc. zwyżkę (w skali miesięcznej) stawki płaconej rolnikom za mleko przez Fonterrę w Nowej Zelandii i osiągając poziom 28,23 EUR/100 kg, była ona o 6,47 EUR/100 kg niższa od przeciętnej ceny skupu oferowanej przez przedsiębiorstwa z UE.

Więcej za mleko otrzymywali producenci z Polski, gdzie ceny skupu, osiągając pułap 29,42 EUR/100 kg, odnotowały zwyżkę w skali miesięcznej o ponad 1,6 proc. (+3 proc. w ujęciu PLN do 121,64 PLN). Były one o 2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2011 r. (o 4 proc. niższe w ujęciu PLN – rozbieżności wynikają z umacniania się złotówki w stosunku do euro w 2012 roku).

×