Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ELF pomoże przy wnioskach o dopłaty do materiału siewnego

Autor:

Dodano:

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Aplikacja ELF została wyposażona w aplikacje i podpowiedzi, które umożliwiają prostsze wypełnienie formularzy.

W związku z wejściem 28 stycznia 2013 r. w życie przepisów ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie w „Warunkach uzyskania dopłaty..." wprowadzono zmiany, ale nie dotyczą one bezpośrednio rolników.

- Przedmiotowe zmiany nie powodują nowych obowiązków dla producentów rolnych ubiegających się o dopłaty. Realizacja dopłat w bieżącym roku jest analogiczna do roku ubiegłego, z wyjątkiem zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora - informuje serwis farmer.pl Iwona Ciechan z Agencji Rynku Rolnego.

Wprowadzone zmiany w „Warunkach uzyskania dopłaty..." , dotyczą nowych definicji. - Materiału siewnego, materiału siewnego kategorii elitarny, materiału siewnego kategorii kwalifikowany, prowadzącego obrót oraz wprowadzono zmianę nazewnictwa rejestrów podmiotów zajmujących się obrotem materiału siewnego prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa na ewidencję podmiotów zajmujących się obrotem materiału siewnego. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora (Dz.U. z 2013 r., poz. 27) - wprowadzono informację, iż nie udziela się dopłat do ww. odmiany - informuje Ciechan.

O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. można ubiegać się w ARR w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.

×