Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR: Dopłaty bezpośrednie u 42 proc. rolników

Autor:

Dodano:

- Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła blisko 6 mld zł – informuje ARiMR.

Te 6 mld zł trafiło na konta bankowe ok. 806 tys. rolników. - Do końca stycznia łączna suma zrealizowanych dopłat bezpośrednich za 2012 r. osiągnęła około 42 proc. przeznaczonych na ten cel środków. Natomiast do końca lutego dopłaty takie trafią do 70 proc. uprawnionych rolników - podaje Agencja.

Rolnicy niepokoją się, że w tym roku dopłaty spływają wolniej niż w poprzednim. Czy wypłata dopłat się opóźnienia? Zdaniem Zofii Szalczyk, wiceminister rolnictwa - nie, bo prawo tu jest wyraźne - wypłaty są realizowane od 1 grudnia do 30 czerwca roku następnego. Potwierdziła ona, jednak, że w grudniu wypłacona była niższa kwota niż rok wcześniej. Pisaliśmy o tym wcześniej.

Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

Należy pamiętać, że od roku 2012, ARiMR nie wysyła decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień, chyba że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji.


Przypominamy stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r.:
- jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 732,06 zł/ha;
- uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 zł/ha;
- płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 276,38 zł/ha;
- płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 306,99 zł/ha;
- płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 463,39 zł/tonę;
- płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
- oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 162,09 zł/tonę;
- płatność cukrowa - 52,44 zł/tonę;
- płatność do krów - 584,79 zł/szt.;
- płatność do owiec - 123,11 zł/szt.;
- płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) - 672,56 zł/ha;
- oddzielna płatność do owoców miękkich - 2 670,66 zł/ha.

×