Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Firmowe odmiany

Autor:

Dodano:

Zrobiliśmy sondę wśród kilku firm hodowlano-nasiennych oferujących materiał siewny kukurydzy. Skupiliśmy się przede wszystkim na odmianach wczesnych, ale niektórych z nich już brakuje na rynku.

Rok 2012 był rekordowy dla produkcji kukurydzy, zwłaszcza ziarnowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory oceniono na ponad 4 mln t.

Wzrosło wówczas zainteresowanie siewem tej rośliny i tym samym zapotrzebowanie na materiał siewny. Zdaniem specjalistów, w tym sezonie należy zamawiać nasiona kukurydzy możliwie wcześnie, aby otrzymać to, co się chce - konkretną odmianę, bo w końcowej fazie sezonu - w kwietniu, może być za późno. Dostępność nasion z każdym dniem się jednak zmienia, dlatego najlepiej pytać dystrybutorów o dostępność odmian, bo wiele zależy od regionu, firmy czy w konsekwencji - odmiany. Bardzo dobrze "schodzą" odmiany ziarnowe właśnie z grupy wczesnych.

O problemie z dostępnością materiału siewnego mówiło się już w roku ubiegłym i to w kontekście całej Unii Europejskiej. Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) przewidywała na koniec czerwca 2012 r. znaczny spadek zapasów materiału siewnego kukurydzy w UE. Ta prognoza, zdaniem Federacji, nie tylko się sprawdziła, ale uległa pogorszeniu, ponieważ stosunek "zapasy/ zapotrzebowanie" wyniósł 32 proc., czyli poziom zdecydowanie zbyt niski.

Prognozowała też, że w sytuacji utrzymywania się wysokich cen kukurydzy ziarnowej, w nowym sezonie można spodziewać się wysokiego zapotrzebowania na materiał siewny kukurydzy wobec podaży, która będzie niższa, niż zakładano. Do tego dochodzi też susza w wielu krajach produkcji nasiennej, zwłaszcza na Słowacji, w Rumunii, na Węgrzech i w krajach bałkańskich.

U nas w Polsce też wszystko wskazuje na to, że rok 2013 również upłynie pod znakiem kukurydzy, zainteresowanie nasionami jest bardzo duże.

Które odmiany są polecane przez hodowców?

- Wybierając odmiany wczesne, rolnik chce albo wcześnie zebrać, albo późno posiać. Odmiany te muszą zgromadzić mniej jednostek ciepła określanych dla kukurydzy STE (suma temperatur efektywnych), aby osiągnęły dojrzałość do zbioru na kiszonkę (minimalny poziom suchej masy całej rośliny w okolicach 28-30 proc.) lub do zbioru na ziarno (zwykle faza czarnej plamki na ziarnie i wilgotność około 35 proc. ziarna) - mówi Adam Majewski z KWS Polska.

Mamy kilka rejonów uprawy i dla każdego z nich inne odmiany będą określane przez rolników jako "wczesne".

- W hodowli KWS, która specjalizuje się w odmianach wczesnych, polecamy na najwcześniejszy zbiór Laurinio FAO 200, na kolejne pod względem zbioru: Podium (FAO 200), Silas (FAO 210) i Silvinio (FAO 210) - podkreśla Majewski.

W doświadczeniach PDO PZPK i COBORU, jak informuje KWS, na północy Polski odmiany Laurinio, Silvinio dały jedne z najwyższych plonów, ale podobnie plonowały Ricardinio, Cardinio i Ambrosini z grupy średnio wczesnej - wszystkie te odmiany miały zbliżoną wilgotność w przedziale 29,5-32,5 proc. - Licząc dochód brutto ze sprzedaży ziarna, od którego odejmujemy koszty suszenia, wyraźnie wyższy dochód dają odmiany o niższej wilgotności ziarna.

Rolnicy często popełniają błąd: sugerują się plonem suchego ziarna, który jest zwykle pokazywany we wszelkich zestawieniach, ale mało kto liczy koszt suszenia i odejmuje go od ceny uzyskanej ze sprzedaży ziarna suchego - dodaje Majewski.

Jak mówił nam w pierwszej dekadzie stycznia 2012 r. Ireneusz Czarny z firmy Pioneer, najlepsze nasiona kukurydzy ziarnowej zostały wykupione już w grudniu. - Pozostały niewielkie ilości materiału siewnego. Taka sytuacja jest w Polsce i większości krajów w Europie.

Obserwujemy znaczne przyspieszenie składania zamówień na nasiona kukurydzy. Mimo to Czarny rekomendował kilka odmian, które jeszcze były w styczniu dostępne. - Nie podaję odmian, których już nie ma i nie ma też większych szans na jakieś znaczne ilości.

Cały czas optymalizujemy zamówienia według dostępności materiału siewnego - dodał. Specjalista polecił odmiany ziarnowe niewczesne, tylko z grupy średnio wczesnych, pierwszą - PR39F58. Jest to mieszaniec uniwersalny, ziarnowo-kiszonkowy o FAO 260.

- Ziarno typu dent-flint. Rośliny średnio wysokie z dużą kolbą, dające strawną kiszonkę o wysokiej zawartości skrobi.

Polecana do uprawy w rejonach cieplejszych, wiernie plonuje w różnych warunkach glebowych w odpowiedniej obsadzie 8000-8500 roślin na ha - podkreślił Czarny. Druga - PR8261 o FAO 250. Mieszaniec o ziarnie zbliżonym do flint na ziarno i kiszonkę. - Odmiana plonuje wysoko i stabilnie, osiąga dobry wzrost początkowy, wcześnie kwitnie. Rośliny są średnio wysokie, o mocnych łodygach, odporne na wyleganie korzeniowe i łodygowe. Odmiana z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach COBORU i firmy Pioneer w Polsce. Polecana do uprawy w rejonach cieplejszych, wietrznych, na dobrych i ciepłych glebach, także ciężkich, w odpowiedniej obsadzie - dodał Ireneusz Czarny.

Odmiany wczesne trudno też jest znaleźć w firmie Limagrain. - Na sezon 2013 Limagrain przygotowała wyjątkowo bogatą ofertę odmianową kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę z programu Animal Nutrition oraz programu HGP - informuje Leszek Chwalisz, odpowiedzialny w firmie za kukurydzę.

Laureeen to pierwsza z propozycji firmy o FAO 230. Jest to mieszaniec trójliniowy zarejestrowany w 2010 r. - Wczesna odmiana ziarnowa o dużym i stabilnym potencjale plonowania. Charakteryzuje się bardzo wysoką zdrowotnością roślin, w szczególności dobrą odpornością na fuzariozę łodyg i kolb, co potwierdzają oficjalne wyniki COBORU.

Odmiana sprawdzona na słabszych stanowiskach, zalecana na cele młynarskie - podaje przedstawiciel Limagrain.

Laureen rekomendowana jest do uprawy na terenie całej Polski, ale w szczególności zalecana w północnej części kraju. Kolejną odmianą jest LG 30.220.

Jest to mieszaniec trójliniowy z katalogu wspólnotowego. - Uniwersalna odmiana na dwa kierunki użytkowania.

Bardzo duży potencjał na ziarno w grupie odmian średnio wczesnych. Przydatna do uprawy na słabszych stanowiskach, dobrze znosi okresowe warunki stresowe. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju - podkreślił Chwalisz. Poleca on też odmianę LG 32.58 - mieszaniec pojedynczy, która według hodowcy była odmianą nr 1 na ziarno w doświadczeniach PDOiR i rozpoznawczych COBORU/PZPK 2012.

- LG 32.58 charakteryzuje się dobrym wzrostem początkowym oraz wysoką zdrowotnością od siewu do zbioru. Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski. Sprawdza się na gorszych stanowiskach w dobrej kulturze - dodaje Leszek Chwalisz.

Firma Syngenta Polska poleca następujące odmiany ziarnowe: NK Ravello FAO 210 - jeden z najwcześniejszych mieszańców ziarnowych, o niskiej wilgotności ziarna, która wynosi średnio 21,8 proc.; SY Cooky FAO 220-230 - ziarno typu flint, odznacza się wysokimi plonami, które są stabilne mimo zmiennych warunków pogodowych; NK Delitop FAO 240 stabilne plonowanie w kolejnych latach o odmiennym przebiegu pogody; NK Cooler FAO 240 - wysoki potencjał plonowania na ziarno i wysoka zawartość skrobi szklistej.

- Mieszańce wczesne i średnio wczesne pozwalają na uprawianie kukurydzy w płodozmianie zbożowym - siew poplonów, a średnio wczesne na siew zbóż ozimych. Zebrane już we wrześniu, przed szczytem zbiorów, umożliwiają uzyskanie przednówkowej, zazwyczaj wyższej ceny. Co najważniejsze, koszty suszenia odmian wcześniejszych są znacznie niższe od kosztów suszenia odmian późnych. Wynika to z niższych wilgotności ziarna oraz korzystniejszych warunków suszenia (wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza) w warunkach wczesnej jesieni - mówi Marcin Żabowski z Syngenta.

- Wcześniejsze odmiany Syngenta to w większości mieszańce o ziarnie szklistym typu flint lub flint/dent - lepiej znoszą warunki chłodnej wiosny, przez co lepiej tolerują wczesne siewy i kwitną wcześniej przed letnią falą upałów (bez problemu z prawidłowym przepyleniem i obniżeniem plonu) - dodaje Żabowski.

Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR dysponuje i zaleca odmiany mieszańcowe, trójliniowe w typie ziarna pośredniego (semi-dent). Pierwszą z nich jest Wilga (FAO 180) - jak podaje firma, jest jedną z najwcześniejszych odmian na rynku (rejestracja w 1998 r.).

Spośród smolickich odmian jako jedyna umożliwia w Wielkopolsce rozpoczęcie omłotu już w połowie września.

Kolejną jest Prosna (FAO 220), rejestracja w 1999 r. - Cedro o FAO 200, która była zarejestrowana w 2000 r. - druga pod względem wczesności smolicka odmiana, swego czasu była odmianą wzorcową w doświadczeniach COBORU - informuje Janusz Rogacki z HR Smolice. Jedna z nowszych odmian to Rywal (FAO 210), zdaniem hodowcy pierwszorzędnie udaje się w Polsce Północno- Wschodniej, a nawet na Litwie, natomiast Lokata (FAO 220) to z kolei najrówniej plonująca spośród oferty odmian w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Oprócz wierności w plonowaniu jest również mniej uszkadzana przez larwy omacnicy prosowianki.

HR Smolice posiadają również odmiany z pogranicza grup wczesnej i średnio wczesnej: Jawor (FAO 220-230) - rejestracja w 2009 r., Smolik (FAO 220-230) - rejestracja w 2010 r., Rataj (FAO 220- 230) - rejestracja w 2010 r. - Z wyjątkiem odmian najnowszych (z 2011 r.) nie będzie problemów z dostępnością nasion naszych odmian - dodaje Janusz Rogacki.

×