Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Samorządowa "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

Autor:

Dodano:

Do końca lutego dolnośląskie gminy mogą składać wnioski na realizację projektów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Z budżetu województwa zostaną dofinansowane projekty służące poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Jak podał Dolnośląski Urząd Marszałkowski, celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez poprawę warunków życia. W ramach konkursu gminy mogą ubiegać się m.in. o środki na utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi.

W tym roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na projekty konkursowe 2 mln zł. Gminy na realizowane w ramach konkursu projekty mogą otrzymać maksymalnie 30 tys. zł, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. kosztów projektu.

To już siódma edycja konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". W zeszłym roku zarząd województwa na to przedsięwzięcie przeznaczył nieco ponad 2 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie niemal 100 projektów. Wsparto m.in. budowę boiska do koszykówki w Chrząstawie Małej czy remonty świetlic w gminach Prochowice, Środa Śląska czy Strzelin.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu można składać do końca lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

×