Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W opolskim usuną azbest

Autor:

Dodano:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu chce w tym roku przeznaczyć 1,7 mln zł na usuwanie wyrobów azbestowych. Prezes Funduszu spodziewa się, że zainteresowanie dofinansowaniem będzie większe niż w poprzednich latach.

WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć związanych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać do 29 marca 2013 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

1 mln zł pochodzi z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze można będzie przekazać na mocy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o udostępnienie środków w ramach programu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne".

Dodatkowo opolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przekazać na ten cel 700 tys. zł. 15 proc. wartości zadania ma stanowić wkład własny beneficjenta lub dotacje ze środków pozostających w dyspozycji gmin. Inwestycje muszą być wykonane do 31 października 2013 r.

Do konkursu o dotacje mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły na swoim terenie inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które mają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W tym roku osoby fizyczne nie mogą występować o dotację indywidualnie, tylko muszą to zrobić za pośrednictwem gminy. - W ubiegłych latach osoby indywidualne mogły starać się o dotacje bezpośrednio w Funduszu, ale zaczęły do nas wpływać setki wniosków, których własnymi siłami nie byliśmy już w stanie obsłużyć - powiedział prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Zbigniew Figas.

Wojewódzki Fundusz w Opolu już po raz czwarty ogłasza konkurs na dotacje przeznaczone na usuwanie azbestu. W 2012 r. spośród 71 gmin z woj. opolskiego możliwością skorzystania z programu zainteresowały się 24. Łącznie podpisano umowy na kwotę ponad 844 tys. zł.

- Nie wszystkie gminy były przygotowane do tej współpracy. Potrzebna była odpowiednia organizacja pracy, wskazanie przez wójta konkretnej osoby, która będzie odpowiadać za te sprawy. Ta osoba musi rozeznać potrzeby, jakie są na terenie gminy" - powiedział Zbigniew Figas. - Część gmin dojrzała do tej współpracy i spodziewam się, że to zainteresowanie będzie w tym roku większe.

Zgodnie z unijną dyrektywą Polska ma na usunięcie azbestu czas do 2032 r.

×