Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Klimat - 20 proc. budżetu, zazielenienie - 30 proc. WPR

Autor:

Dodano:

Zgodnie z uzgodnieniami budżetowymi przywódców UE, co najmniej 20 proc. wydatków z kasy UE na lata 2014-2020 ma być przeznaczone na cele klimatyczne. Przywódcy potwierdzili też, że na cele ekologiczne ma być przeznaczone 30 proc. dopłat rolnych.

Wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej Olivier Bailly potwierdził zobowiązanie UE do 20-proc. wydatków z unijnego budżetu na cele środowiskowe i ochrony klimatu w ramach strategii Europa 2020. Zastrzegł, że ustalenia przywódców będą teraz przedmiotem negocjacji między irlandzką prezydencją a Parlamentem Europejskim, który musi zatwierdzić budżet. Dodał, że dopiero później będzie można mówić o szczegółowych programach.

"Cele klimatyczne będą reprezentować co najmniej 20 proc. wydatków UE w latach 2014-20. Będzie mieć to odzwierciedlenie w odpowiednich instrumentach, by zapewnić, że przyczynią się one do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i budowy niskowęglowej, efektywnej pod względem zasobów i chroniącej klimat gospodarki. Wzmocni to konkurencyjność Europy i stworzy nowe, bardziej ekologiczne miejsca pracy" - czytamy w dokumencie uzgodnionym przez przywódców UE.

Przywódcy potwierdzili też, że kraje członkowskie będą musiały przeznaczać 30 proc. środków z dopłat bezpośrednich na cele ekologiczne. Chodzi o tzw. "zazielenianie", na które składa się obowiązek utrzymywania obszarów ekologicznych przez rolników, dywersyfikacja upraw oraz utrzymywanie pastwisk i tzw. trwałych użytków zielonych. W budżecie zapisano jednak, że kraje będą miały "jasno określoną elastyczność" co do doboru środków "zazieleniania" oraz że nie będzie wymagane, by obszary o ekologicznym przeznaczeniu w poszczególnych gospodarstwach były "wyłączane z produkcji".

Z postanowień szczytu ucieszyła się komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard. - Przywódcy unijnych państw i rządów zaakceptowali sugestię Komisji Europejskiej, by przeznaczyć co najmniej 20 proc. całego budżetu UE na lata 2014-2020 na wydatki związane z klimatem. To zasadniczy krok na przód dla naszych wysiłków na rzecz powstrzymania kryzysu klimatycznego - oświadczyła komisarz.

- Teraz do wszystkich zaangażowanych, włącznie z Parlamentem Europejskim, należy zapewnienie, by ta ogólna ambicja była wiernie odzwierciedlona w jasnych celach i przejrzystych metodach mierzenia (ich realizacji) we wszystkich odpowiednich politykach i programach, nie tylko we Wspólnej Polityce Rolnej - dodała.

×