Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nawożenie startowe kukurydzy

Autor:

Dodano:

Kluczowym czynnikiem wpływającym na plonowanie kukurydzy jest dostępność fosforu i cynku. Pierwiastki te powinny być dostarczone roślinie jak najwcześniej (od momentu kiełkowania). Nawet jeśli teoretycznie są one obecne w glebie, to nie zawsze są dostępne dla rośliny. Nawożenie startowe jest sposobem na dostarczenie fosforu i cynku dokładnie tam, gdzie korzenie rośliny będą mogły go pobrać.

Czynniki ograniczające pobieranie fosforu

Fosfor w uprawie kukurydzy jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin kukurydzy od momentu kiełkowania.

Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu kukurydzy jest zimno, występują nawet wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu w wyniku czego następują zaburzenia w jego pobieraniu w następstwie czego roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu, a efektem tego są fioletowo-antocyjanowe liście.

Pobieranie fosforu przez kukurydzę jest bardzo uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Znaczenie cynku w uprawie kukurydzy

Drugim składnikiem bardzo ważnym w uprawie kukurydzy jest cynk. Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin, kiedy różnicują się wszystkie organy kukurydzy i ich parametry - potencjalna wysokość roślin, długość kolby, liczba okółków i ilość rzędów ziarna w kolbie i tym podobne bardzo ważne dla wielkości plonowania.

Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów kukurydzy w cynk zwiększa odporność roślin na niskie temperatury oraz poprawia wykorzystanie azotu. Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ wraz z siewem nasion.

Skład Microstar PZ i jego oddziaływanie na kukurydzę

Microstar PZ zawiera 10%N, 40%P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Ten nawóz startowy ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie - 1 kg nawozu zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek nawozu.

Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest dostępny dla roślin w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%.

Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność kukurydzy na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych - metioniny, cysteiny i tryptofanu. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne - suszę, chłody, nadmiar lub brak wody oraz warunki glebowe - kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Dozownik do nawozu startowego Microstar PZ

Przy zakupie nawozu Microstar PZ istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna precyzyjnego dozownika do nawozu firmy Delimbe. Dozownik ten jest prosty w montażu na siewniku. Dostępne są dozowniki 4 i 6 rzędowe.

Popularność nawozu startowego w krajach Unii Europejskiej

Microstar PZ jest powszechnie stosowany przez producentów kukurydzy i buraków cukrowych w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, dzięki czemu uzyskują oni wysokie i stabilne plony.

Nawożenie startowe - jak zacząć?

Oprócz uprawy kukurydzy, precyzyjne nawożenie startowe może być stosowane m.in. w uprawie rzepaku i buraka cukrowego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na portalu Doradca-Rolniczy.pl.

Szczegółowych informacji na temat technologii nawożenia Microstarem PZ udzielają:

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

×