Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dominują mieszańcowe odmiany

Autor:

Dodano:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zarejestrował nowe odmiany rzepaku. Do Krajowego Rejestru wpisano piętnaście odmian rzepaku ozimego i dwie jarego.

W siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2013-2016. Jej przewodniczącym wybrano prof. Marka Mrówczyńskiego z instytutu Ochrony Roślin PIB, a zastępcę - prof. Krzysztofa Hellera - kierownika Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia odnośnie wpisania do krajowego rejestru 15 nowych odmian rzepaku ozimego (11 - mieszańcowych i 4 - populacyjne). Zarejestrowano też dwie odmiany rzepaku jarego, jedną mieszańcową i jedną populacyjną.

Generalnie w zestawieniu dominują odmiany mieszańcowe, które zdaniem COBORU lepiej plonują i radzą sobie z trudami zimy. Dominują też odmiany zagraniczne, bo tylko kilka wpisanych do rejestru pochodzą z hodowli rodzimej.

- Podczas wyboru odmian, wpisywanych do rejestru, braliśmy pod uwagę plonowanie roślin, zimotrwałość i tolerancję odmian na choroby. Ten ostatni punkt szczególnie wpisuje się w ramy integrowanej ochrony roślin, bo dzięki takim odmianom można ograniczyć 1-2 zabiegi fungicydowe i w ten sposób zmniejsza się chemizację - mówi portalowi farmer.pl prof. Marek Mrówczyński - przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych.

Oto odmiany zarejestrowane w roku 2013:

Rzepak ozimy:
- Ametyst - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
- Arsenal - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Brendy - odmiana populacyjna; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- DK Exclusiv - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- DK Impression CL - odmiana mieszańcowa, Typu Clearfield (odporność na substancję czynną imazamoks herbicydu Cleravis); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Emir - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Garou - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Harry - odmiana populacyjna; zgłaszający: Centrala Nasienna sp. z o.o.
- Konkret - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Mercedes - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Minerva - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Quartz - odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Rotona - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Skater - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SY Marten - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

Rzepak jary:
- Doktrin - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Lennon - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.

×