Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ryzyko suszy pod kontrolą

Autor:

Dodano:

Coraz poważniejszym problemem na świecie, ale i w Polsce jest ryzyko suszy. Jak z nią walczyć?

- Mamy do czynienia ze zmieniającymi się warunkami pogodowymi w Polsce i coś trzeba zrobić, aby temu zapobiec lub zminimalizować to ryzyko. Trzeba lepiej wykorzystać małą ilość wody, jaka jest do dyspozycji roślin w okresie wegetacyjnym, aby przełożyło się to na plon. Dlatego chcemy edukować rolników i rozszerzyć ich świadomość w tym względzie, że przez odpowiednie zastosowanie odpowiednich składników mineralnych można to ryzyko ograniczyć - mówił podczas konferencji firmy Matthias Schulze - prezes K+S Polska.

Jak podkreślił ten rok zaczyna się, patrząc na uwarunkowanie pogody - korzystnie i oby to się nie zmieniło.

W kampanii „Nawozy K+S KALI ryzyko suszy pod kontrolą" firma podkreśla znaczenie roli potasu i magnezu jako składników zwiększających odporność roślin na stres i zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnej wody.

Ważna jest, jak podkreśla Schulze, znajomość potrzeb polskiego rynku, gdzie poruszamy się na glebach kwaśnych i piaszczystych, gdzie istotne jest przeciwdziałanie wielu ryzykom i czynnikom ograniczającym plonowanie.

K+S Polska koncentruje się na nawozach ESTA Kieserit, EPSOTop, Korn-Kali i Patentkali, które ich zdaniem dostarczają niezbędnych składników odżywczych, potrzebnych do efektywnego wykorzystania wody i minimalizacji ryzyka strat w plonowaniu.

- Nasze nawozy stawią podstawę zrównoważonego systemu nawożenia roślin uprawnych. Bazowym składnikiem w nawozach jest minerał - kizeryt, który naturalnie występuje w złożach. Sprzedawany jest w formie pojedynczego nawozu ESTA Kieserit lub jako składnik nawozów specjalistycznych - podkreśla Schulze.

Jak dodaje, nawóz ESTA Kieserit i EPSOTop, to produkty o wysokiej zawartości magnezu i siarki, które wykorzystuje się w uprawie zbóż, kukurydzy, ziemniaków, buraków i rzepaku. - Z kolei Korn-Kali to połączenie potasu z magnezem siarką i sodem, wspólnie z nawozem Patentkali na bazie siarczanu potasu stanowią trzon oferty produktowej firmy - mówi Schulze.

K+S Polska sp. powstała w 1993 r. jako Agro Kali sp. z o.o. Działalność gospodarczą rozpoczęła w 1997 r. pod nazwą Kali und Salz sp. z o.o. w Poznaniu, a w 2004 r. zmieniła nazwę na K+S Polska. Z kolei koncern K+S należy do czołówki producentów nawozów specjalistycznych i standardowych, środków ochrony roślin oraz soli spożywczej, przemysłowej i drogowej.

×