Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zboża jare lubią wczesny siew

Autor:

Dodano:

Wczesny termin siewu zbóż jarych to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokiego plonu. Pozwala to przedłużyć okres wzrostu wegetatywnego zbóż, co w konsekwencji związane jest z większą ilością kłosów, a także lepszym rozwojem systemu korzeniowego, który umożliwia pobieranie składników pokarmowych.

- Badania nad reakcją zbóż jarych na termin siewu wykazują, że zboża plonują najwyżej przy możliwie wczesnym wysiewie, działającym korzystnie zarówno na krzewienie produkcyjne, jak też budowę kłosa - wiechy u owsa i dorodność ziaren. Korzystne działanie wczesnego siewu wiąże się z ograniczeniem konkurencji o asymilaty pomiędzy pędem głównym, a pędami bocznymi. Opóźnienie terminu siewu powoduje skracanie się całego okresu wegetacji zbóż, a w nim szczególnie faz krzewienia i strzelania w źdźbło, a więc okresu w którym powstają zawiązki i następuje rozwój kwiatostanów i kwiatów - organów decydujących o wysokości plonu nasion - mówi portalowi farmer.pl dr Danuta Leszczyńska z IUNG PIB w Puławach.

Wrażliwość poszczególnych gatunków zbóż na opóźnienie terminu siewu jest niejednakowa i można ją przedstawić w kolejności malejącej: owies - pszenica - pszenżyto - jęczmień.


Siew w terminie optymalnym dla danego gatunku zboża sprzyja uzyskaniu wysokiego plonu.

- W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu ważny jest wybór odmiany bardziej tolerancyjnej na opóźnienie siewu. Generalnie większa grupa takich odmian w obrębie zbóż jarych występuje u jęczmienia jarego. W przypadku jęczmienia browarnego opóźnienie terminu siewu oddziałuje ujemnie zarówno na plon ziarna, jak i na jakość browarną. Zwiększeniu ulega zawartość białka i łuski w ziarnie - dodaje dr Leszczyńska.

Owies, to posiada niewielkie wymagania termiczne. Ziarno zaczyna kiełkować już w temperaturze 2-3°C, ale kiełkowanie przebiega wolniej niż u innych zbóż. - Owies nie boi się wiosennych przymrozków, a niska temperatura po wzejściu roślin jest korzystna dla uzyskania wysokich plonów. Z tego względu dużą rolę odgrywa wczesny termin siewu. Spośród roślin zbożowych posiada on duże zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza w okresie od fazy strzelania w źdźbło do kłoszenia. Skutki niedoboru wody w tym okresie tylko w niewielkim stopniu mogą być zniwelowane dostatkiem wody w następnych fazach rozwojowych - podkreśla dr Danuta Leszczyńska.

Przy wczesnym siewie owies ma możliwość korzystania z zimowych zapasów wody w glebie i jest mniej porażany przez choroby i atakowany przez szkodniki. Wczesny termin siewu wpływa korzystnie na kształtowanie się głównych elementów struktury plonu: liczby pędów produkcyjnych, liczby kłosków w wiesze oraz MTZ. Optymalny termin siewu owsa w większości rejonów kraju przypada na drugą połowę marca. Jedynie w rejonach północno - wschodnim i podgórskim można opóźnić go do 10 kwietnia.

W praktyce rolnicy opóźniają siew zbóż jarych przeważnie z powodu pogody.

- Rolnicy pamiętają o przysłowiach np. „ kto sieje owies w błoto, ten zbierze złoto". Jednak zdarza się, że późno przychodząca wiosna wyznacza termin siewu zbóż jarych. Należy jednak pamiętać, aby zabiegów uprawowych nie rozpoczynać przy zbyt dużej wilgotności gleby, szczególnie na glebach ciężkich i średnich. Dobrze przygotowana rola pod zasiew - to gwarancja szybkich, wyrównanych wschodów, prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego roślin - dodaje.

×