Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Autor:

Dodano:

Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi powołali w poniedziałek podczas spotkania w Strumieniu (Śląskie) reprezentanci 36 gmin z 15 województw. Samorządowcy chcą się wymieniać doświadczeniami i realizować wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów wiejskich.

Pierwszą przewodniczącą została burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

W zamierzeniach sygnatariuszy Sieć ma się stać ogólnopolską platformą współdziałania gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju społeczności i obszarów wiejskich. - Na razie zaczniemy od wymiany doświadczeń. () Często patrzymy na partnerów z zagranicy, a tak naprawdę dużo możemy się nauczyć od siebie nawzajem. () W przyszłości będziemy też realizowali wspólne projekty - powiedziała Grygierek.

Burmistrz Strumienia dodała, że poprzez wspólne inicjatywy i bezpośrednie kontakty, wzorowane na współdziałaniu gmin partnerskich, Sieć będzie wypracowywała i upowszechniała wzorcowe oraz nowatorskie rozwiązania. Ich celem będzie aktywizacja społeczności gminnych. - W wielu gminach myśli się tylko o zadaniach inwestycyjnych, a zapomina o najważniejszym - ludziach i aktywizacji społecznej - wyjaśniła.

Pierwsze projekty, którymi zajmie się organizacja, to m.in. stworzenie fundacji wspierającej społeczeństwo informatyczne, a także zorganizowanie sieci najciekawszych wsi w Polsce, jako markowego produktu turystycznego, bazującego na zasobie dziedzictwa kulturowego. - To byłby pomysł nawiązujący do istniejących sieci najpiękniejszych wsi we Francji, czy Walonii - powiedział jeden z inicjatorów powstania Sieci, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, który jest zarazem wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi.

Wojewoda podkreślił, że od 15 lat działa na rzecz odnowy polskiej wsi. - Zaszczepiałem w Polsce ideę odnowy wsi. W 1997 roku w województwie opolskim ruszył pierwszy program tego typu w Polsce. W tej chwili jest ich w różnych regionach pięć. W ubiegłym roku sześć gmin wystąpiło z inicjatywą, aby stworzyć sieć odnowy i rozwoju wsi. () Liderem został Strumień, wspierany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów - powiedział Wilczyński.

Obok Strumienia od początku w projekt zaangażowane były samorządy Czarnej Dąbrówki i Gniewina (Pomorskie), Gogolina i Popielowa (Opolskie) i Dzierżoniowa (Dolnośląskie).

Grygierek wyraziła nadzieję, że inicjatywa będzie się rozrastała. Jak zapewniła, są już kolejne samorządy zainteresowane przystąpieniem do niej.

We wtorek przedstawiciele gmin zrzeszonych w Sieci wezmą udział w Strumieniu w konferencji "Najlepsze praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odnowy wsi", a także wizycie studyjnej w sołectwie Drogomyśl.

×