Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW: Utrudniona ochrona upraw rzepaku i kukurydzy

Autor:

Dodano:

- Wejście w życie propozycji Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin, zawierających substancje czynne imidachlopryd, chlotianidyna i tiametoksam, może w znacznym stopniu utrudnić zapewnienie właściwej ochrony w szczególności uprawy rzepaku i kukurydzy w Polsce i Unii Europejskiej – poinformowała portal farmer.pl Renata Kania z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Już wielokrotnie pisaliśmy o propozycji wycofania z rynku na dwa lata preparatów z grupy neonikotynoidów. Decyzja ma zostać podjęta w tej sprawie, już niedługo, bo w połowie tego miesiąca.

Ministerstwo rolnictwa już wcześniej rozpoczęło postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń dla 21 dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin zawierających te substancje czynne. Organizacje rolnicze zaznaczają w tej sytuacji, że największym problemem dla producentów jest fakt iż środki zawierające te substancje czynne z grupy neonikotynoidów nie mają w tej chwili żadnych zamienników na rynku, więc jak rolnicy ochronią plantacje. Postanowiliśmy zapytać ministerstwo czy mają propozycje alternatywnych środków, czy farmer będzie pozostawiony sam sobie.

- Z analiz MRiRW wynika, że w chwili obecnej brak jest w Polsce dopuszczonych do obrotu innych środków ochrony roślin, które mogą zastąpić wycofywane substancje czynne z grupy neonikotynoidów w zakresie zwalczania takich szkodników rzepaku jak: chowacz galasówek, śmietka kapuściana czy miniarka kapuściana. W zakresie preparatów dopuszczonych do ochrony uprawy kukurydzy, ewentualne wycofanie dotyczyłoby jednej zaprawy nasiennej, która w chwili obecnej dopuszczona jest do zwalczania pędraków, drutowców, ploniarki zbożówki oraz rolnic - poinformowało biuro prasowe ministerstwa.

Jak dodała Renata Kania, należy mieć jednak na uwadze, że znaczenie gospodarcze drutowców oraz lokalnie pędraków dotyczy zwłaszcza plantacji prowadzonych w monokulturze lub założonych po zaoranych wieloletnich użytkach trwałych, nieużytkach, ugorach itp.

- Rolnice stanowią zaś poważne zagrożenie tylko w niektóre lata - w okresach gradacji - i wyłącznie w ekstremalnych sytuacjach mogą nawet całkowicie zniszczyć uprawę. Zwykle jednak w początkowym okresie wegetacji kukurydzy mogą uszkodzić do kilkunastu, czasem do kilkudziesięciu procent roślin, ale ich występowanie ma charakter lokalny. W przypadku powszechnie występującej ploniarki zbożówki, jej zwalczanie może być prowadzone nalistnie, pod warunkiem, że plantatorzy kukurydzy terminowo wykonają opryskiwanie roślin w fazie, gdy te rozwijają 2-3 liście - podkreśliła Kania z MRiRW.

- Należy również zauważyć, że art. 49 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1) gwarantuje swobodny obrót zaprawionym nasionami w obrębie UE oraz daje możliwość wysiewu na terenie Polski nasion zaprawionych środkiem ochrony roślin dopuszczonym w innym kraju członkowskim. W związku z powyższym, fakt braku dopuszczonych do obrotu alternatywnych zapraw nasiennych na terenie Polski nie oznacza automatycznie braku możliwości dalszej chemicznej ochrony przed danym agrofagiem. Kwestia dostępności w innych państwach UE alternatywnych zapraw nasiennych oraz innych środków ochrony roślin do zwalczania ww. organizmów szkodliwych w uprawach kukurydzy i rzepaku jest jeszcze przedmiotem analizy MRiRW - odpowiedziało nam biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Dodatkowo Renata Kania podkreśliła, że zamieszczona na stronie internetowej MRiRW wyszukiwarka środków ochrony roślin daje możliwość wyszukania odpowiednich środków ochrony roślin, które mogą być stosowane zamiennie do środków ochrony roślin na bazie ww. substancji czynnych. - Kryteria wyszukiwania umożliwiają wyszukanie wszystkich dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin w ochronie danej uprawy przed konkretnym organizmem szkodliwym - podkreśliła.

×