Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany w akcyzie dopiero od 2014 r.

Autor:

Dodano:

Czy będą większe zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej? Być może, ale w przyszłym roku, w nowej unijnej perspektywie budżetowej.

Podczas sejmowej debaty nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej posłowie domagali się większych zmian, niż proponowane. Chcieli zwiększenia limitu paliwa i zwrotu całej akcyzy.

Poseł Piotr Walkowski uznał, że potrzebne są te proponowane dodatkowe zmiany, ale nie można ich wprowadzić w tym roku: - Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że te zmiany (czyli proponowane w nowelizacji – dop. red.) dotyczą praktycznie roku 2013 i będą obejmować wypłaty akcyzy dokonywane jesienią, obejmie to luty do bodajże sierpnia, ponieważ wiemy doskonale, że te przepisy, które umożliwiają dokonywanie wypłacania akcyzy, obowiązują do roku 2013, więc jak to będzie w roku 2014, myślę, że będziemy musieli jeszcze w tym roku podjąć debatę w tej sprawie i określić zasady i wysokości przyznawanej akcyzy. Uważam, że powinniśmy powoli zbierać nasze siły i pomysły na to, żeby ta ustawa powstała i żeby rzeczywiście wychodziła naprzeciw oczekiwaniom rolników, a równocześnie musi to być skorelowane z możliwościami naszego budżetu.

Wiceminister Kazimierz Plocke poinformował, że Komisja Europejska 19 grudnia notyfikowała program dotyczący zwrotu akcyzy, który będzie obowiązywał do końca grudnia 2013 r., czyli do końca obecnej perspektywy budżetowej.

Przyznał też, że do 20 marca trzeba zaplanować zmiany:

- Rzeczywiście prawdą jest to, że Komisja Europejska określiła do 20 marca termin horyzontalny, do którego państwa członkowskie mają obowiązek przekazać swoje informacje, uwagi, propozycje dotyczące nowego programu. My jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych i taki program, takie uwagi zostaną złożone do Komisji Europejskiej. Dopiero na podstawie zbiorczych danych z poszczególnych państw członkowskich zostanie przygotowany ostateczny dokument, zostaną przygotowane wytyczne do nowej perspektywy i do nowego programu, który będzie podstawą do utworzenia i przygotowania nowego projektu ustawy o zwrocie akcyzy. A więc jest to działanie jak najbardziej prawidłowe, działanie wyprzedzające.

×