Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

WUXAL – uznana marka nawozów, sprawdzone efekty działania

Autor:

Dodano:

Nawożenie dolistne zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopowych stanowi formę dokarmiana umożliwiającą uzupełnienie deficytowych a zarazem niezbędnych składników.

Praktyka nawożenia dolistnego obejmuje dostarczenie roślinom zarówno makro a zwłaszcza mikro składników w przypadku wystąpienia ich niedoborów jak również utrudnionego pobierania. Równocześnie ma ona szczególne znaczenie we wzroście wydajności plonowania oraz wartości technologicznej uzyskanych plonów, co ma uzasadnienie w wielu doniesieniach oraz badaniach naukowych. Dolistne nawożenie upraw rolniczych stosuje się w szczególności do zapobiegawczego oraz interwencyjnego uzupełniania niedoborów makro i mikro składników. Jednocześnie prace wielu autorów potwierdzają informacje, że w przypadku zastosowania wybranych nawozów dolistnych można uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z ich działania. W szczególności przejawiają się one zwiększeniem odporności roślin na choroby grzybowe oraz łagodzeniem skutków stresowych. Do grupy produktów, które charakteryzują się powyższymi właściwościami można zaliczyć nawozy z serii Wuxal. Należą one do jednych z najbardziej znanych, także w Polsce, nawozów dolistnych. Od kilkunastu lat cieszą się one wśród rolników niesłabnącą popularnością.

Od początku 2011 roku firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o jest wyłącznym importerem profesjonalnych nawozów Wuxal na rynek Polski. Preparaty Wuxal, niemieckiej firmy agrochemicznej Aglukon GmbH obejmują pełną paletę nawozów zawiesinowych oraz płynnych. Jednym z najnowszych rozwiązań firmy Aglukon GmbH jest opracowanie technologii produkcji nawozów donasiennych Wuxal, które stanowią kompleksowe uzupełnienie całej palety oferowanych produktów. Siedziba firmy Aglukon GmbH zlokalizowana jest w Dusseldorfie, gdzie odbywa się całkowita produkcja nawozów. Oddana do użytku w marcu 2010 roku jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych na świecie oraz dobór wysokiej klasy specjalistów zarówno chemicznych, rolniczych, technicznych sprawia, że zakład ten dysponuje najbardziej zaawansowaną technologią produkcji nawozów zarówno zawiesinowych oraz płynnych. Produkcja nawozów Wuxal równocześnie odbywa się w zgodzie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Gwarancja jakości oraz skuteczności działania niemieckich nawozów, sprawia że firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o. poprzez dystrybucję produktów serii Wuxal mając na względzie na pierwszym miejscu zadowolenie klientów z efektów działania poprzez wzrost wydajności zbieranych plonów kieruje się zasadą ''nie lejemy wody sprzedajemy najwyższej jakości skoncentrowane zawiesiny''.

W obrębie całej palety nawozów Wuxal na szczególną uwagę zasługują wspomniane zawiesiny. Jakość, skuteczność działania oraz odpowiednia formulacja sprawiają, że stanowią one unikatowy produkt, który zyskał bardzo duże uznanie w oczach rolników. Bardzo duża koncentracja składników odżywczych zawartych w minimalnej objętości produktu, co przedstawia poniższe porównanie gwarantuje uzyskanie pożądanego efektu działania przy minimalizacji kosztów transportu oraz magazynowania produktów.

Specjalnie opracowana, nowoczesna technologia produkcji płynnych i zawiesinowych nawozów Wuxal® pozwoliła wytworzyć produkty dające użytkownikom wiele korzyści co przejawia się w wzrostach osiąganych plonów. Dodatkowymi cechami nawozów Wuxal świadczącymi o ich wysokiej jakości jest:
• stabilność mikroelementów przed i po rozpuszczeniu w wodzie, co sprawia że są łatwo pobierane oraz przemieszczane w roślinie,
• nawozy są bezpieczne w użyciu oraz łatwo przyswajalne,
• mikroelementy dzięki odpowiedniej formulacji zawsze są przyswajalne przez rośliny, niezależnie od jakości użytej wody,
• łatwość oraz doskonała mieszalność ze środkami ochrony roślin.

Skuteczność działania nawozów dolistnych oraz zapraw donasiennych z seri Wuxal została potwierdzona ogromną ilością badań w większości państw europejskich. Firma Aglukon GmbH chcąc potwierdzić wysoką jakość działania nawozów Wuxal w warunkach klimatycznych Polski na przestrzeni wielu lat przeprowadziła na terenie kraju liczne ścisłe badania w wielu placówkach oraz jednostkach naukowych. Wobec bardzo dużego postępu agrotechnicznego oraz się zmieniających czynników klimatycznych firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o. jako obecnie wyłączny dystrybutor profesjonalnych nawozów Wuxal chcąc potwierdzić wysoką jakość oferowanych produktów kontynuuje badania oraz wdrożenia nowych produktów co przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonane badania tab. 1 w IHAR Radzików w 2012 pod kierownictwem dr Romana Warzechy przedstawiają skuteczność działania nawozów donasiennych oraz dolistnych w uprawie kukurydzy odmiany ‘Gasparo'.

Wykonane badania przez dr R. Warzechę dostarczają bardzo cennych wniosków oraz informacji dla rolników:
a) We wszystkich obiektach doświadczalnych w przypadku zastosowania nawozu donasiennego oraz nawozów dolistnych uzyskano efekt plonotwórczy w porównaniu z kontrolą
b) Zwyżki plonu wahały się w granicach od 0,4 t/ha do 1,1 t/ha
c) W przypadku zastosowania nawozy donasiennego Wuxal Terios Zn oraz nawozu dolistnego Wuxal Top P uzyskano wzrost plonu o 0,9 t/ha w stosunku do kontroli

Uzyskane wyniki badań z IHAR Radzików potwierdzają wysoką jakość oraz skuteczność działania niemieckich nawozów Wuxal. W tym samym okresie były prowadzone badania skuteczności działania nawozów Wuxal pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Solarkiej oraz mgr Marzeny Olczedajewksiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uzyskane wyniki badań tab. 2 potwierdzają informacje o nawozach serii Wuxal, jako skutecznych produktach sprawdzających się w różnych regionach Polski, wpływających w znaczącym stopniu na kształtowanie się ostatecznego plonu.

Wyniki jednoznacznie potwierdzają doskonałą jakość nawozów Wuxal. Średnia masa kolb i średnia liczba ziaren w kolbie kukurydzy odmiany Gasparo z obiektów na których zastosowano nawóz donasienny Wuxal Terios Zn oraz nawozy biostymulujące Wuxal Top P, Wuxal Aminoplus i Wuxal Ascofol była istotnie większa od tego parametru uzyskanego w obiekcie kontrolnym. Zastosowanie różnych produktów serii Wuxal w zależności od zapotrzebowania powoduje uzyskanie znaczących wzrostów plonu. W przypadku wykonanych kombinacji był on istotnie wyższy od kontroli i wynosił w odpowiednio:
• Nawóz donasienny Wuxal Terios Zn - 10,15 t/ha
• Wuxal Terios Zn + Wuxal Top P - 10,79 t/ha
• Wuxal Terios Zn + Wuxal Aminoplus - 11,02 t/ha
• Wuxal Terios Zn + Wuxal Ascofol - 10,94 t/ha

Sprawdzone rozwiązania nawożenia dolistnego niemieckimi nawozami serii Wuxal zostały udokumentowane oraz jednocześnie potwierdzone przez najnowsze badania oraz doniesienia ośrodków naukowych w Polsce. Można zatem stwierdzić, iż firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o. widząc zadowolenie producentów poprzez osiągane plony dzięki stosowaniu nawozów Wuxal kieruje się przeslaniem: uznana marka nawozów, sprawdzone efekty działania.

×