Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Programy rolnośrodowiskowe dopiero po 2014 r.

Autor:

Dodano:

Limit środków dostępnych na programy rolnośrodowiskowe został wyczerpany – w tym roku nowych naborów nie będzie.

- „Modernizacja” to działanie najbardziej oczekiwane przez rolników – mówi minister Stanisław Kalemba. Zdaniem ministra dobrze zadecydowano, nie zmieniając koperty dostępnej w poszczególnych województwach na to działanie. Ostatni nabór przeprowadzony w woj. podkarpackim pokazał, że szansa pozostawiona temu województwu została wykorzystana: złożono więcej wniosków, niż jest środków. Być może decydująca okazała się możliwość dłuższego zbierania środków własnych. – Dla każdego województwa pozostawiono kopertę zgodnie z zatwierdzonym podziałem i ustalonym algorytmem – warto dopilnować, aby każde z województw miało szansę, zależy nam na równomiernym rozwoju, nikomu nie zabieramy środków. W nowym naborze nie ma preferencji dla żadnego województwa  – podkreślał Kalemba. Dodał też, że „Modernizacja” będzie jednym z podstawowych działań w nowej perspektywie budżetowej.

Więcej wniosków, niż jest środków wpłynęło na działanie „Przywracanie potencjału…”

Limit z programów rolnośrodowiskowych też został już wyczerpany, w tym roku nie będzie już ogłaszany nowy nabór – poinformował minister. W nowej perspektywie finansowej programy te będą prowadzone. Trzeba jednak spodziewać się zmian.

- Nie będzie naboru na działanie „Sady orzechowe” i „Sady jabłoniowe nieowocujące” – środki powinny być kierowane głównie do produkcji i na programy powiązane z produkcją zwierzęcą, która jest trudniejsza. Takich programów już nigdy nie powinno być – podkreślił minister.

Jak dodała wiceminister Zofia Szalczyk, Komisja Europejska sygnalizowała zaniepokojenie wydawaniem środków na te programy – przyrosła powierzchnia sadów, natomiast nie pojawiły się w sprzedaży jabłka ekologiczne, sprawa będzie kontrolowana, ale podjęcie działań krajowych powstrzymuje powstanie sankcji.

Od 15 marca do 15 maja będzie trwał „zwykły” nabór wniosków na płatności bezpośrednie, ONW i płatności rolnośrodowiskowe.

×