Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na Ukrainie spodziewają się wysokich plonów w 2013 r.

Autor:

Dodano:

KSG Agro S.A., wiodący ukraiński koncern rolno-spożywczy notowany na GPW w Warszawie, uzyskał wyniki z inspekcji upraw wykonanej przez międzynarodową firmę Cotecna. Kontroli dokonano na obszarze 87 proc. upraw ozimych należących do tej firmy. Wypadły one dobrze.

W tym sezonie powierzchnia zasiewów ozimych KSG Agro wyniosła ponad 45 tys. ha, w tym 23,8 tys. ha zostało obsianych pszenicą, 15,4 tys. ha rzepakiem oraz 6,3 tys. ha jęczmieniem. Według analizy wykonanej przez firmę Cotecna należy spodziewać się wysokiej wydajności upraw rolnych należących do KSG Agro.

Średnie oczekiwane plony zbóż ozimych w roku 2013 wyniosą: 4,2 t z ha dla pszenicy ozimej, 2,6 t z ha dla rzepaku ozimego oraz 3,6 t z ha dla jęczmienia ozimego. Są one niższe od tych notowanych w naszym kraju, a tym bardziej na Zachodzie Europy, ale na warunki Ukrainy są wysokie. Ten kraj jednak ze względu na świetne gleby ma jeszcze ogromne rezerwy w plonowaniu.

- Obecnie posiadamy ponad 92 tys. ha ziemi dzięki czemu powierzchnia naszych upraw w ciągu roku wzrosła o 40 proc. Jesteśmy zadowoleni z warunków pogodowych i szacunków uzyskanych z firmy Cotecna. Według analiz tegoroczne plony będą wyższe niż średnia w latach ubiegłych. Oprócz tego realizujemy zgodnie z harmonogramem nasze kluczowe projekty inwestycyjne. Kompleks hodowli trzody chlewnej powinien zacząć funkcjonować już w II kwartale bieżącego roku, a w połowie roku rozpoczniemy również produkcję pelletu w nowym zakładzie produkcyjnym - powiedział Sergiej Kasianov, Przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro.

×