Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na Pomorzu ma powstać do 2016 r. 11 farm wiatrowych

Autor:

Dodano:

W woj. pomorskim do 2016 r. ma powstać 11 farm wiatrowych o mocy 1576 MW. Jak poinformował urząd marszałkowski w Gdańsku, obecnie w regionie działa 28 farm o łącznej mocy 272 MW. W wielu miejscach lokalna społeczność protestuje przeciwko planom inwestycji.

Maria Olszewska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego pomorskiego urzędu marszałkowskiego poinformowała, że oprócz 11 farm wiatrowych, które mają powstać na lądzie do 2016 r., "w dalszej perspektywie czasowej prawdopodobne jest powstanie dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2245 MW". Oceniła, że obecnie w województwie może być postawionych ok. 150-200 wiatraków.

Przyznała, że planowane w województwie inwestycje są często powodem protestu lokalnej społeczności. Jako najbardziej znany konflikt w ostatnich latach wymieniła Dębki, gdzie po raz pierwszy w Polsce planowano ustawienie w morzu 33 wiatraków. - Jednak mieszkańcy oraz osoby odwiedzające Dębki zaprotestowali i uznano, że inwestycja nie może zostać zrealizowana - wyjaśniła. Oceniono, że ze względu na położenie w obszarze chronionym programem Natura 2000 inwestycja stanowiłaby zagrożenie dla migracji ptaków.

Poinformowała, że urząd marszałkowski nie ma informacji o tym, że jakiś samorząd podjął uchwałę w sprawie odległości od domostw, w jakich mogą być stawiane wiatraki czy np. zlecił opracowanie raportu nt. skutków pracy turbin.

Według portalu "Stop wiatrakom" w woj. pomorskim protesty są obecne w ok. 20 miejscowościach, m.in. w gminach: Choczewo, Krokowa, Kartuzy, Stegna, Trąbki Wielkie, Liniewo, Ostaszewo i Sztum.

W gminie Ostaszewo (powiat Nowy Dwór Gdański) są plany budowy sześciu farm wiatrowych, liczących łącznie 50 wiatraków. Elżbieta Marcinek-Szleja ze Stowarzyszenia Nowa Góra z Nowej Kościelnicy w rozmowie podkreśliła, że "mieszkańcy Nowej Kościelnicy i całej gminy Ostaszewo nie są przeciwni wiatrakom jako takim, ale domagają się, aby turbiny były ustawiane dalej od zabudowań". Wyjaśniła, że mieszkańcy postulują, aby w przypadku jednego wiatraka ta odległość wynosiła 2 km od zabudowań, a dla farmy - 4 km.

Powołując się na wypowiedź wójta powiedziała, że wiatraki mają stać w odległości 500, 740 lub 1000 metrów od zabudowań.

Poinformowała, że przeciwnicy wiatraków zebrali podpisy prawie 700 mieszkańców pod wnioskami do studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie studium ma być opracowany plan zagospodarowania, który może określić ewentualne lokalizacje siłowni wiatrowych.

- Jeżeli władze gminy nie uwzględnią naszych wniosków do studium, to możemy nawet zablokować drogę krajową E7 - dodała Marcinek-Szleja.

Według portalu "Stop wiatrakom" najwięcej turbin, łącznie 214, może stanąć w gminie Choczewo. Wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka jest zdziwiony taką liczbą. Powiedział, że w gminie działa 5-6 wiatraków i według jego wiedzy, maksymalnie w gminie może ich stanąć ok. 50.

Dorota Borówka z Komitetu Protestacyjnego Wiatraki 1500 Choczewo (1500 oznacza minimalną postulowaną przez mieszkańców odległość wież od zabudowań) powiedziała, że według opracowania przygotowanego przez gminę, "wiatraki mogą praktycznie stać wszędzie". - Planuje się budowę turbiny w odległości 300 m od zabudowań, bo inwestor oblicza odległość, biorąc pod uwagę tylko dopuszczalny poziom hałasu - tłumaczy. Oceniła, że "przepisy są skostniałe, chronią inwestora i dlatego mieszkańcy muszą wszelkimi możliwymi sposobami bronić swoich praw i będą to robić".

Wyjaśniła, że mieszkańcy gminy Choczewo sprzeciwiający się wiatrakom "działają wykorzystując przepisy i uczestnicząc w procedurze administracyjnej". Zadeklarowała, że "mieszkańcy nie odpuszczą: będą uczestniczyć we wszystkich procedurach administracyjnych i są gotowi pójść nawet do Strasburga".

Wójt gminy Choczewo wyjaśnił, że pozwolenie na budowę farmy 10 wiatraków w Zwartowie ma firma Epa ze Szczecina, a firma Windcom planuje postawić ok. 30 wiatraków. Przyznał, że uchwały przyjęte przez władze gminy poprzedniej kadencji pozwalają na realizację inwestycji i były przyjęte bez konsultacji społecznych.

Najbardziej sprzeciwiają się budowie mieszkańcy sołectw Choczewo, Kierzkowo, Słajkowo, Osieki i Choczewko. Wójt przyznał, że "nie zna planów przewidujących postawienie turbiny w odległości 300 m od zabudowań, ale zna plany postawienia wieży w odległości 500 m od zabudowań".

Ocenił, że "niepokojące są plany postawienia turbin zwłaszcza w północnej części gminy, gdzie instalacje mogą całkowicie zablokować jej rozwój, np. we wsi Choczewo". Przyznał, że nie popiera budowy wiatraków w części gminy, która ma szanse rozwijać się turystycznie. - Wiatraki blokują możliwość sprzedaży działek i realizację inwestycji proturystycznych - dodał.

Uważa, że jeżeli wiatraki w gminie miałyby powstawać tylko w odległości ok. 1500 m od zabudowań (tak jak postulują to protestujący mieszkańcy), to w ogóle nie mogłyby powstać. - Odległości między miejscowościami są niewielkie, na terenie gminy jest dużo wsi, więc nie byłoby po prostu miejsca - tłumaczy.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podaje, że wg. szacunków w 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości do kas gminnych (z racji ustawionych turbin) może wpłynąć 212 mln złotych. Przychody rolników, na których gruntach stać będą wiatraki, wyniosą około 100 mln zł. Z badania dot. społecznej akceptacji dla elektrowni wiatrowych, przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC w 2012 r. na grupie 310 respondentów wynika, że ponad trzy czwarte Polaków mieszkających w pobliżu turbin uważa, że wiatraki nie mają wpływu na ich zdrowie.

×