Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Cena minimalna za buraki w KSC – 148 zł/t netto

Autor:

Dodano:

Uzgodniono cenę minimalną za tonę buraków cukrowych standardowej jakości o polaryzacji 16 proc. dostarczoną do Krajowej Spółki Cukrowej w kampanii cukrowniczej 2013/2014. Wynosi ona nie mniej niż 148 zł netto.

Na posiedzeniu Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego zostało podpisane Porozumienie Branżowe pomiędzy przedstawicielami Związków, działających przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. a zarządem spółki. Porozumienie zostało podpisane na okres 7 lat, a jego treść obejmuje wszystkie podstawowe aspekty współpracy na linii plantator - producent cukru.

Na tym samym posiedzeniu wynegocjowano również warunki umowy kontraktacji buraków cukrowych na kampanię 2013/14. Uzgodniono, iż cena minimalna za tonę buraków cukrowych wyniesie w tym roku nie mniej niż 148 zł netto.

Porozumienie obowiązuje do końca roku gospodarczego 2019/2020. Określa minimalną zawartość cukru w dostarczonych przez plantatorów burakach, która wynosi 14 proc., a jeśli będzie ona niższa o odbiorze surowca zadecyduje producent cukru.

Jak będzie kształtowała się cena odbioru w zależności od zawartości cukru w burakach? W wypadku polaryzacji niższej od 16 proc. cena buraków będzie korygowana zgodnie z poniższymi zasadami:
a)za każdą 0,1 proc. zawartości cukru powyżej 16 proc. cena buraków będzie zwiększana o nie mniej niż
- 0,9 proc. za zawartość przekraczającą 16 proc., ale nie przekraczającą 18 proc.,
- 0,7 proc. za zawartość przekraczającą 18 proc., ale nie przekraczającą 19 proc.,
- 0,5 proc. za zawartość przekraczającą 19 proc., ale nie przekraczającą 20 proc.,
- 0,4 proc. za zawartość przekraczającą 20 proc.
b)za każdą 0,1 proc. zawartości cukru poniżej 16 proc. cena buraków będzie zmniejszana o nie więcej niż:
- 0,9 proc. za zawartość poniżej 16 proc., lecz nie poniżej 15,5 proc.,
- 1 proc. za zawartość poniżej 15,5 proc., lecz nie poniżej 14,5 proc.,
- 1,1 proc. za zawartość poniżej 14,5 proc.

×