Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Około 59 mln zł na rozwój mikroprzedsiębiorstw

Autor:

Dodano:

59 mln zł - to szacunkowa kwota, jaką będzie miał do dyspozycji lubuski Oddział Regionalny ARiMR na rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich. Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się od 15 do 26 kwietnia.

Pieniądze będą pochodzić z PROW 2007-13 w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". To ostatni nabór dotyczący tej formy pomocy z tego programu - poinformował Artur Jewtuszek z lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Dotacje mogą uzyskać właściciele najmniejszych firm, chcący tworzyć nowe miejsca pracy na wsi, a także osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą na terenach wiejskich.

W zależności od liczby utworzonych miejsc pracy, przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. zł. Tworząc jedno stanowisko mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa - do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej - do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje połowę kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje kilka czynników społeczno-ekonomicznych m.in.: podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na mieszkańca, bezrobocie w powiecie czy liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy.

- Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej trzech nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych - powiedział  Jewtuszek.

Wnioski mogą składać również przedsiębiorcy, którzy wcześniej skorzystali z tego działania, a nie wykorzystali całego limitu 300 tys. zł. Mogą oni wnioskować o dotację, która po zsumowaniu z wcześniejszymi zamknie się w kwocie 300 tys. zł.

Z PROW 2007-13 mikroprzedsiębiorcy z woj. lubuskiego zakontraktowali łącznie 59,9 mln zł. Dotychczas Agencja wpłaciła na ich konta ponad 23 mln zł. Wiele inwestycji nadal jest realizowanych i kolejne pieniądze sukcesywnie trafiają do przedsiębiorców, którym przyznano dotacje.

Lubuscy przedsiębiorcy najczęściej wykorzystywali pieniądze z tego źródła na zakup środków produkcji w postaci maszyn i urządzeń a także na budowę lub modernizację budynków produkcyjnych, magazynów i obiektów handlowych.

Lubuskie należy do 15 województw, w których Agencja dysponuje jeszcze funduszami na ten cel. Wyjątkiem jest Wielkopolska, gdzie w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożone wnioski opiewają na sumę znacznie przekraczającą limit dla tego regionu z PROW 2007-2013.

Wnioski można składać osobiście albo przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu, można także wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową.

×