Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wybór dobrej odmiany kiszonkowej podstawą sukcesu w produkcji mleka

Autor:

Dodano:

Wybór dobrej odmiany kiszonkowej, spośród dostępnych na rynku, może stanowić duży problem dla producentów mleka. Wiele firm poleca swoje mieszańce kukurydzy, używając rożnych argumentów. Jednak podstawą w prawidłowym żywieniu krów mlecznych jest wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy na kiszonkę oraz jej prawidłowy zbiór i przygotowanie.

- Odpowiedni dobór wczesności odmian

W polskich warunkach klimatycznych, prawidłowe FAO powinno zawierać się pomiędzy 220 a 260. Na północy nie powinno przekraczać 240/250. Odmiany późne wykorzystywane na kiszonkę, mogą nie uzyskać prawidłowej zawartości suchej masy w roślinie, i w efekcie końcowym nie zakiszają się dobrze. Taka kiszonka ma niską, jakość i wartość energetyczną.

- Plonowanie odmian

Plonowania odmian kiszonkowych określa się głównie przez plon suchej masy. W warunkach polskich, średni plon suchej masy to około 200 dt z ha.

- Wybór odmiany flint czy dent

Z uwagi na wykorzystanie tych odmian w żywieniu bydła mlecznego, podstawową różnicę między odmianami stanowi skrobia. Flinty zawierają skrobię szklistą, która jest nazywana skrobią chronioną i wchłaniana jest jelitowo, dzięki czemu nie zakwasza żwacza. Przez to przyczynia się do lepszego stanu zdrowia bydła, ograniczając uciążliwą chorobę, jaką jest kwasica. Dzięki temu, efektywność żywieniowa skrobi szklistej jest dużo wyższa niż skrobi mączystej, ponieważ szklista nie ulega rozkładowi przez mikroorganizmy żwacza. W wyniku takiego procesu trawienia pozostaje więcej energii dla bydła.

Dent-y zawierają skrobię mączystą, która zakwasza żwacz, co przyczynia się do nasilenia uciążliwej i powodującej duże straty ekonomiczne kwasicy. Choroba ta jest znana przez hodowców posiadających wysokowydajne bydło rasy HF, a odpowiedni dobór odmian kukurydzy na kiszonkę może ograniczyć straty finansowe, jakie niesie ze sobą występowanie tej choroby.

- Odmiany wysoko energetyczne

Energia w dobrej kiszonce pochodzi ze skrobi oraz włókna strawnego.

Energia w żywieniu bydła mlecznego to podstawa wysokich wydajności mlecznych (parametr VEM) oraz zdrowotności stada. Odmiany dobre na kiszonkę powinny zawierać powyżej 300g skrobi w 1 kg suchej masie. Błędem jest zbyt wczesny zbiór kukurydzy na kiszonkę z niską suchą masą, gdyż:

Strawność stanowi drugi filar odmian wysoko energetycznych, określa ilość masy niezlignifikowanej i niezdrewniałej, strawnej dla zwierząt.

Nowoczesne odmiany kukurydzy Syngenta charakteryzują się niską zawartością lignin i drewna w roślinach, co podnosi ich strawność, a w konsekwencji energetyczność paszy, jaką jest kiszonka z kukurydzy.

Syngenta wprowadza kilka nowych odmian na sezon 2013 z katalogu EU: SY Consistent, NK Famous, SY Unitop i Winn

NK Famous - Godna uwagi. FAO 230-240

Mieszaniec pojedynczy o bardzo szerokim zastosowaniu na ziarno i kiszonkę. Odmiana zarejestrowana w 2010 (Francja, Niemcy). Z uwagi na podwójne zastosowanie mówimy o FAO na ziarno 240 i kiszonkę 230.

Kolby od średnich do dużych typu fix i ziarnie typu flint/dent, 14-16 rzędów i 26-28 ziaren w rzędzie osadzone na średniej wysokości 101 cm. Odmiana o bardzo dużej adaptacji do warunków glebowych- wszystkie kompleksy glebowe (wysokie plony - nawet do 15 ton (14%) osiągane na lepszych stanowiskach).

Odmiana o bardzo dobrej tolerancji na rdze i fuzariozy kolb. Rośliny o bardzo dobrym wigorze wiosennym osiągają średnią wysokość 260 cm.

W przemyśle paszowym, ze względu na swoje walory, wykorzystywana w żywieniu zwierząt monogastrycznych; bardzo atrakcyjna dla przemysłu młynarskiego (dry-milling). Parametry kiszonkowe to wysoka stawność włókna i wysoka zawartość suchej masy. Odmiana ta zaliczana jest do grupy mieszańców stay young, czyli odmian niezamierających. Dlatego wysoką strawność uzyskuje się z liści, ale również łodyg.

SY Consistent - podwójna super wydajność. FAO 240-250

Mieszaniec pojedynczy zarejestrowany w 2011 (Niemcy, Austria i Słowenia).

Wykorzystanie zarówno na ziarno jak i na energetyczną kiszonkę.

Kolba typu flex o ziarnie typu flint (skrobia szklista). Ilość rzędów w kolbie 12-14 i ziaren w rzędzie 28-30.

Cechą dominującą odmiany jest bardzo mocny stay green przy jednoczesnym dobrym dosychaniu kolby. Odmiana pasująca szczególnie na tereny centralnej i północno-wschodniej polski, o dobrym wczesnym wigorze. W roku 2012 odmiana plonowała powyżej 12 ton (14%) i średniej wilgotności 25%.

W badania rozpoznawczych COBORU na kiszonkę w 2012: 102% wzorca suchej masy i 105% wzorca koncentracji energii.

SY UNITOP - Przełom w wydajności średniowczesnych. FAO 240

Mieszaniec trójliniowy, nowość z rynku Niemieckiego 2012. Wyjątkowa odmiana kiszonkowa o najwyższych parametrach żywieniowych wśród odmian średniowczesnych. Kolba typu fix, ziarno typu flint. Ilość rzędów 12-14; 28-30 ziaren w rzędzie, średnie osadzenie kolb na wysokości 123 cm.

Odmiana do stosowania w żywieniu krów wysoko wydajnych - (skrobia 535g/kg s.m.; VEM 1131, strawność 85%, włókno 78g/kg s.m., NDF 203g/kg s.m.) - przełomowe parametry.

Odmiana mało wrażliwa na występowanie suszy, z bardzo mocną cechą stay-green, dobrze plonująca nawet na słabszych glebach. Wybitnie tolerancyjna na fuzarium i głownie guzowatą; bardzo tolerancyjna na omacnicę prosowiankę.

Mieszaniec o bardzo dobrym wigorze wiosennym i okazałych, bujnych roślinach (średnia wysokość 275 cm.). Polecana i dopasowana na wszystkie regiony Polski.

Winn - Smak zwycięstwa. FAO 230-240

Mieszaniec pojedynczy polecany na kiszonkę, CCM oraz biogaz.

Kolba typu flex o ziarnie typu flint (bardzo wysoka zawartość skrobi szklistej). Ilość rzędów 14-16 i ziaren w rzędzie 30-32. Rośliny średnio wysokie.

Typowa odmiana do wykorzystania na kiszonkę w żywieniu krów wysoko wydajnych. Dobry stay green i wczesny wzrost początkowy (wigor). Polecana szczególnie na tereny centralnej i północno-wschodniej polski. Mocno reaguje zwiększeniem plonów przy lepszym nawożeniu. Odmiana wyjątkowa pod względem niskiej podatności na fuzarium, głownie guzowatą. Mało zasiedlana przez omacnicę prosowiankę.

Wysokie plonowanie, atrakcyjne rośliny i proporcjonalne duże kolby czynią tą odmianę wartą polecenie dla hodowców bydła mlecznego.

Marcin Żabowski, Sygenta

×