Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na "Zwiększanie wartości dodanej" jest co najmniej pół miliarda

Autor:

Dodano:

Wnioski o "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" będą rozpatrywane do końca 2014 r. Do wykorzystania jest jeszcze 500-600 mln zł. Kolejny nabór wniosków potrwa od 29 kwietnia do 24 maja.

Poseł Anna Paluch z PiS zapytała Ministerstwo Rolnictwa o kryteria i tryb przyznawania środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, działanie 123. "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Zdaniem poseł, istnieje nierównowaga między grupami producenckimi a spółdzielniami, które są w rywalizacji o środki skazane na niepowodzenie. Jako przykład Anna Paluch podała sytuację Spółdzielni Ogrodniczej w Łącku, która ma długą tradycję, zrzesza ok. 100 producentów gospodarujących na kilkuhektarowych działkach sadowniczych i ogrodniczych. Zabiegała o środki z zamiarem przeznaczenia ich na przechowalnię i sortownię, ale nie otrzymała ich.

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk omówiła w odpowiedzi cele i kryteria przyznawania pomocy z działania 123. W odniesieniu do przywołanego przykładu wyjaśniła, że ten podmiot po 10 miesiącach od złożenia wniosku poinformował agencję o rezygnacji z powodu braku terenu na lokalizację inwestycji, więc „nie był przygotowany o ubieganie się o pomoc”.

Jak przypomniała wiceminister, dotychczas odbyły się 4 nabory wniosków z tego działania, kolejny jest planowany od 29 kwietnia do 24 maja, w dwóch etapach: dla podmiotów związanych z grupami i skonsolidowanych oraz dla pozostałych. Obowiązuje zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie zasad przyznawania pomocy.

- Szacuję, że pozostało do rozdysponowania ok. 500-600 mln zł, ale ta kwota jest bardzo szacunkowa – mówiła wiceminister. Wynika to z tego, że wnioskodawcy najpierw podają wysokie kwoty wsparcia, a w trakcie przeprowadzania inwestycji ta kwota się zmniejsza i środki zwalniają się dla następnych podmiotów z list rankingowych. Złożone wnioski będą rozpatrywane do końca 2014 r., a wnioski, które nie zmieściły się w limicie finansowym, będą do końca tego terminu oczekiwać na zwolnienie się środków, aby jak największa grupa beneficjentów mogła skorzystać z pomocy – zapowiedziała wiceminister.

×