Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Senat bez poprawek do ustawy o zwrocie akcyzy

Autor:

Dodano:

Senatorowie nie zgłosili wczoraj poprawek do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa pozwala na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie takiego paliwa.

Przepisy ustawy umożliwiają zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego (unijne kodowe oznaczenia). Zmiany takich kodów nastąpiły w 2012 r., kiedy w życie weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej.

W ustawie przewidziano, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z.o.o., jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy. Zgodnie z ustawą zwrot podatku będzie niemożliwy bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia jej upadłości.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

W trakcie środowego posiedzenia Senatu, senackie komisje samorządu terytorialnego i finansów zarekomendowały wprowadzenie do ustawy poprawki, która nałożyłaby na producentów rolnych obowiązek składania specjalnych oświadczeń finansowych. Jak tłumaczyła senator Beata Gosiewska (PiS), która złożyła także wniosek mniejszości w tej sprawie (w senackiej komisji rolnictwa), proponowana zmiana miała pomóc burmistrzom, wójtom i prezydentom miast weryfikować, czy dana spółka rolnicza może uzyskać zwrot akcyzy.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke odnosząc się do tej propozycji powiedział, że obowiązek obligatoryjnego składania oświadczeń ciążyłby na wszystkich producentach, w tym na rolnikach indywidualnych. Według ministra, poprawka skutkowałaby także wzrostem biurokracji. Plocke wyjaśnił także, że nowelizacja nie reguluje składania oświadczeń finansowych, ponieważ te są uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego i są składane na wezwanie określonego organu.

×