Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Prawidłowy podsiew na wiosnę

Autor:

Dodano:

Obecnie nie jesteśmy w stanie oszacować w jakim stanie będą nasze łąki i pastwiska gdy zniknie okrywa śnieżna. Wiemy za to, że gdy to nastąpi będziemy mieli bardzo mało czasu na prawidłową reakcję i ewentualną decyzję o dokonaniu podsiewu.

Musimy przypomnieć sobie stan i skład runi przed zimą, po jej ustąpieniu oszacować na własną rękę stan runi. Jeżeli użytek zielony wymaga renowacji, a na jesieni nie przystąpiliśmy do metody pełnej uprawy, na wiosnę możemy zastosować podsiew. Dokonujemy go również gdy orka jest niewskazana, np. przy zbyt dużych stromiznach, małej miąższości gleby, regularnych zalewach, lub niewykonalna do przeprowadzenia, a samo racjonalne nawożenie nie wróży poprawy. Zabieg podsiewu wykonujemy na użytkach o względnie wyrównanej powierzchni o warstwie wojłoku nie przekraczającej 1 cm.

Metodą tą odmładzamy darń gdy jest silnie przerzedzona, występują w niej luki po wypadnięciu roślin na skutek wymoknięcia, wymarznięcia, bądź przykrycia kretowiskami. Gdy jest w niej brak wartościowych gatunków traw średnich, wysokich i roślin motylkowatych. Wedle zaleceń użytek zielony przed podsiewem powinien zawierać ponad 20% traw niskich o dobrej wartości, a zachwaszczenie nie może być wyższe niż 50% - jeżeli mowa o chwastach dwuliściennych, a ilość śmiałka darniowego i sitów powinna plasować się poniżej 20% i nie tworząc skupisk ich kęp. W innym wypadku powinniśmy rozważyć jednak pełną uprawę.

Do podsiewu poleca się gatunki o szybkim kiełkowaniu i tempie początkowego wzrostu, oraz rozwoju części nadziemnej, jak i podziemnej. Gatunki o większych nasionach są bardziej konkurencyjne wobec pierwotnej darni. Najczęściej polecane są trawy takie jak życica trwała, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wyczyniec łąkowy, mieszaniec kostrzewy łąkowej i życicy wielokwiatowej, oraz motylkowate: koniczyna łąkowa i koniczyna biała. Mieszankę stosowaną do podsiewu musimy dobierać na podstawie aktualnego składu runi i przeznaczenia użytku.

Przed wykonaniem podsiewu warto zwalczyć uciążliwe chwasty. Jednym z używanych od lat sposobów jest stosowanie preparatu Chwastox Extra 300 SL. Warto nadmienić, że użyty w maksymalnej dawce jest sprawdzonym preparatem do zwalczania sitów. Na 2-3 tygodnie przed zastosowaniem tego preparatu powinniśmy skosić zeszłoroczną ruń. Sam Chwastox nie radzi sobie z takimi gatunkami chwastów jak krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, rdesty, czy chwasty rumianowate, warto więc połączyć jego działanie przykładowo ze Starane 250 EC. Zabieg tymi środkami ochrony roślin wykonujemy, gdy chwasty mają minimum 3-4 liście i osiągnęły 8-10 cm wysokości. Jeżeli mamy zamiar wysiać nasiona motylkowatych, musimy poczekać 5 tygodni od wykonania oprysku.

Dobrym rozwiązaniem do podsiewu jest stosowanie siewnika z redlicami talerzowymi, do siewu bezpośredniego. Starą ruń powinniśmy wykosić do wysokości około 4-5 cm. Niska darń przyczyni się do łatwiejszego i prawidłowego umieszczenia nasion w glebie, co wzmocni ich konkurencyjność. Odpowiednia wilgotność gleby, prawidłowe odchwaszczenie i termin zabiegu rzutuje bezpośrednio na szybki rozwój roślin względem starej runi. Zwykle ilość materiału użytego do siewu nie przekracza 7kg. Po dokonaniu podsiewu wykonujemy wałowanie wałem łąkowym dociskając nasiona do gleby i ułatwiając podsiąkanie wody.


Jak przy każdym zabiegu agrotechnicznym, dużo zależy także od samego siewnika jego precyzji i sprawności. Z zastosowania siewu bezpośredniego płynie wiele korzyści, jak mniejsza energochłonność, oszczędność czasu, czy niższe koszty i zużycie nasion. Same nasiona są dobrze zainstalowane w glebie, lepiej wykorzystują opady i retencje wilgoci. Skraca się też okres niemożliwości wypasu, a w przypadku niepowodzenia pozostaje zawsze stara ruń.

Należy również zwrócić uwagę na właściwą pielęgnację powschodową: koszenie i nawożenie. Powinniśmy osłabić konkurencyjność starej runi wykonując koszenie na wysokości 10 cm i powtórzyć je po 2-3 tygodniach. Wcześniejsze zastosowanie ochrony herbicydowej sprzyja szybkiemu rozwojowi pożądanych roślin. Nie powinniśmy za to zbyt szybko stosować nawożenia, zwłaszcza azotowego. Za wcześnie zaserwowana dawka azotu może sprawić, że stara, mniej wartościowa darń odrośnie szybciej wyhamowując lub zagłuszając wzrost nowej.

×